Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 20 (4) 2021 strony:

Agnieszka Antoniów, Tomasz Maliński, Dorota Wrońska-Pilarek

Katedra Botaniki Leśnej, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DRZEWA POMNIKOWE POWIATU GRYFIŃSKIEGO

słowa kluczowe: pomniki przyrody, okazałe drzewa, inwentaryzacja dendrologiczna, powiat gryfiński
streszczenie:

Wstęp. W Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody, w wykazach z gmin oraz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w powiecie gryfińskim odnotowano 156 pomników przyrody. Głównym celem badań było zweryfikowanie i aktualizacja liczby badanych drzew, ich wymiarów i stanu zdrowotnego w porównaniu z danymi z wyżej cytowanych źródeł.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w latach 2018-2019. Pomierzono obwody i wysokości drzew oraz szerokości koron, a także oceniono stan zdrowotny drzew. Ustalono lokalizację (GPS) drzew oraz wskazano odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne.

Wyniki. Zinwentaryzowano 155 ze 156 pomników przyrody (127 pojedynczych drzew i 28 grup), które tworzy 255 drzew pomnikowych należących do 19 taksonów (17 gatunków i dwa kultywary). Są to taksony krajowe (10) oraz obcego pochodzenia (9). Najliczniej występują Quercus robur (37%), Fagus sylvatica (25%) i Ulmus laevis (15%). Pomierzone drzewa mają obwody od 30 do 1080 cm, ich wysokości wynoszą od 2 do 35 m, a stan zdrowotny połowy z nich jest dobry lub bardzo dobry. Wyłączono z badań pomnik przyrody „Krzywy Las” w gminie Gryfino.

Wnioski. Prezentowane badania wykazały, że wszystkie źródła podawały tę samą liczbę drzew pomnikowych powiatu gryfińskiego. Jedna trzecia chronionych drzew znajduje się w miernym lub złym stanie zdrowotnym i wymaga wykonania fachowych zabiegów pielęgnacyjnych. Połowa drzew nie jest oznaczona tablicami informującymi o ich statusie pomnika przyrody.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/25_4_2021.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.25

For citation:

MLA Antoniów, Agnieszka, et al. "DRZEWA POMNIKOWE POWIATU GRYFIŃSKIEGO [THE MONUMENTAL TREES IN THE GRYFIŃSKI DISTRICT]." Acta Sci.Pol. Silv. 20.4 (2021): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.25
APA (2021). DRZEWA POMNIKOWE POWIATU GRYFIŃSKIEGO [THE MONUMENTAL TREES IN THE GRYFIŃSKI DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv. 20 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.25
ISO 690 ANTONIãW, Agnieszka, MALIńSKI, Tomasz, WROńSKA-PILAREK, Dorota. DRZEWA POMNIKOWE POWIATU GRYFIŃSKIEGO [THE MONUMENTAL TREES IN THE GRYFIŃSKI DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv., 2021, 20.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.25
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume20/issue4/abstract-25.html