Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 20 (4) 2021 strony:

Adrian Kasztelan

Katedra Inżynierii Leśnej, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PRZYDATNOŚĆ TECHNIKI GEORADAROWEJ DO BADAŃ KONTROLNYCH DRÓG LEŚNYCH NA PRZYKŁADZIE ODCINKÓW EKSPERYMENTALNYCH W NADLEŚNICTWIE GRYFINO

słowa kluczowe: GPR, georadar, metoda nieniszcząca, monitoring nawierzchni dróg, grubość warstw
streszczenie:

Wstęp. W Polsce obserwuje się wzrost liczby dróg leśnych o nawierzchni twardej ulepszonej i nieulepszonej. Wszystkie drogi zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane muszą zostać odebrane i zatwierdzone do ruchu drogowego. Poszukuje się nowych rozwiązań usprawniających pracę i dających lepsze efekty monitoringu jakości i stanu dróg, taką propozycją może być metoda bazująca na użyciu georadaru (ang. Ground Penetrating Radar, GPR). GPR jest metodą nieniszczącą, która znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, z powodzeniem stosowana jest w pomiarach dróg publicznych. Dane pozyskane przez georadar pozwalają stworzyć profil podłużny badanego odcinka, w ten sposób otrzymujemy informacje o układzie konstrukcyjnym obiektu, grubości warstw, anomaliach (np. osiadanie gruntu, przerwanie ciągłości warstwy, spękania). Dane te dostarczają wiadomości na temat przeprowadzonej inwestycji drogowej. Monitoring stanu i jakości dróg może znacząco wpłynąć na oszczędności podczas prowadzenia prac remontowych.

Cel badań. Badanie przydatności metody georadarowej (GPR) w oszacowania grubości warstw konstrukcyjnych drogi leśnej.

Materiał i metody. Badania prowadzono na eksperymentalnych odcinkach drogowych wybudowanych na terenie Nadleśnictwa Gryfino. Akwizycja danych za pomocą georadaru umożliwiła stworzenie radargramów. Do prac terenowych wykorzystano antenę o częstotliwości centralnej 750 MHz (MALA Ground Explorer (GX) HDR). Wykonano profile podłużne o długości 25 metrów, będące fragmentem odcinków testowych o nawierzchniach twardych ulepszonych i nieulepszonych. Uzyskane rekordy zostały w ramach post-processingu przetworzone w oprogramowaniu MALÅ Object Mapper oraz RAMAC Ground Vision, gdzie podlegały dalszej obróbce.

Wyniki i konkluzje. Na podstawie pomiarów i uzyskanych obrazów 2D stwierdzono, że georadar z anteną o częstotliwości centralnej 750 MHz, można z powodzeniem stosować podczas prac kontrolnych dróg leśnych. Opracowanie danych potwierdza możliwość monitorowania drogi w sposób ciągły (profile podłużne), obserwując układ konstrukcyjny obiektu, grubość warstw konstrukcyjnych oraz występujące anomalie.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/24_4_2021.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.24

For citation:

MLA Kasztelan, Adrian. "PRZYDATNOŚĆ TECHNIKI GEORADAROWEJ DO BADAŃ KONTROLNYCH DRÓG LEŚNYCH NA PRZYKŁADZIE ODCINKÓW EKSPERYMENTALNYCH W NADLEŚNICTWIE GRYFINO [THE USEFULNESS OF GROUND PENETRATING RADAR FOR CONTROL TESTS OF FOREST ROADS: A CASE STUDY FROM THE GRYFINO FOREST DISTRICT (POLAND)]." Acta Sci.Pol. Silv. 20.4 (2021): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.24
APA (2021). PRZYDATNOŚĆ TECHNIKI GEORADAROWEJ DO BADAŃ KONTROLNYCH DRÓG LEŚNYCH NA PRZYKŁADZIE ODCINKÓW EKSPERYMENTALNYCH W NADLEŚNICTWIE GRYFINO [THE USEFULNESS OF GROUND PENETRATING RADAR FOR CONTROL TESTS OF FOREST ROADS: A CASE STUDY FROM THE GRYFINO FOREST DISTRICT (POLAND)]. Acta Sci.Pol. Silv. 20 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.24
ISO 690 KASZTELAN, Adrian. PRZYDATNOŚĆ TECHNIKI GEORADAROWEJ DO BADAŃ KONTROLNYCH DRÓG LEŚNYCH NA PRZYKŁADZIE ODCINKÓW EKSPERYMENTALNYCH W NADLEŚNICTWIE GRYFINO [THE USEFULNESS OF GROUND PENETRATING RADAR FOR CONTROL TESTS OF FOREST ROADS: A CASE STUDY FROM THE GRYFINO FOREST DISTRICT (POLAND)]. Acta Sci.Pol. Silv., 2021, 20.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.24
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume20/issue4/abstract-24.html