Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 20 (4) 2021 strony:

Monika Starosta-Grala, Anna Ankudo-Jankowska

Katedra Ekonomiki i Techniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

RÓŻNICOWANIE SIĘ KOSZTÓW ODNOWIENIA LASU W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ GRUPY RĘBNI ORAZ TYPU SIEDLISKOWEGO LASU

słowa kluczowe: hodowla lasu, odnowienie lasu, rębnie, typ siedliskowy lasu, koszty
streszczenie:

Celem opracowania była analiza zróżnicowania kosztów odnowienia powierzchni leśnej w zależności od sposobu jej zagospodarowania (według grupy rębni) oraz typu siedliskowego lasu.
Materiały źródłowe pochodziły z 27 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Analizie poddano całkowite oraz jednostkowe koszty odnowień sztucznych wykonywanych na zrębach zupełnych oraz na zrębach złożonych z uwzględnieniem 10 typów siedliskowych lasu. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono zróżnicowanie całkowitych jednostkowych kosztów odnowienia lasu oraz kosztów materiałów i robocizny w zależności od grupy rębni oraz typu siedliskowego lasu. Koszt odnowienia lasu w przeliczeniu na 1 ha powierzchni leśnej dla odnowień po zastosowaniu rębni zupełnych wyniósł 4 506,16 zł, natomiast po zastosowani rębni złożonych wyniósł 5 868,65 zł (wzrost o 30%). Wyższy jednostkowy koszt odnowienia powierzchni leśnej stwierdzono dla siedlisk lasowych (5 655,45 zł) w porównaniu do siedlisk borowych (4 508,63 zł). Różnica wyniosła 20%. Najwyższe jednostkowe koszty materiałów i robocizny dla powierzchni po rębni zupełnej stwierdzono w przypadku siedliska Lśw natomiast po rębni złożonej dla siedlisk Lśw (materiały) i LMśw (robocizna).

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/23_4_2021.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.23

For citation:

MLA Starosta-Grala, Monika, and Anna Ankudo-Jankowska. "RÓŻNICOWANIE SIĘ KOSZTÓW ODNOWIENIA LASU W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ GRUPY RĘBNI ORAZ TYPU SIEDLISKOWEGO LASU [DIFFERENTIATION OF FOREST REGENERATION COSTS DEPENDING ON THE FELLING GROUP AND TYPE OF FOREST HABITAT]." Acta Sci.Pol. Silv. 20.4 (2021): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.23
APA (2021). RÓŻNICOWANIE SIĘ KOSZTÓW ODNOWIENIA LASU W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ GRUPY RĘBNI ORAZ TYPU SIEDLISKOWEGO LASU [DIFFERENTIATION OF FOREST REGENERATION COSTS DEPENDING ON THE FELLING GROUP AND TYPE OF FOREST HABITAT]. Acta Sci.Pol. Silv. 20 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.23
ISO 690 STAROSTA-GRALA, Monika, ANKUDO-JANKOWSKA, Anna. RÓŻNICOWANIE SIĘ KOSZTÓW ODNOWIENIA LASU W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ GRUPY RĘBNI ORAZ TYPU SIEDLISKOWEGO LASU [DIFFERENTIATION OF FOREST REGENERATION COSTS DEPENDING ON THE FELLING GROUP AND TYPE OF FOREST HABITAT]. Acta Sci.Pol. Silv., 2021, 20.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.23
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume20/issue4/abstract-23.html