Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 20 (4) 2021 strony:

Marta Molińska-Glura, Jakub Glura

Katedra Ekonomiki i Techniki Leśnej, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ANALIZA KOSZTÓW PRAC HODOWLANYCH W WYBRANYCH NADLEŚNICTWACH

słowa kluczowe: typ siedliskowy lasu, żyzność siedliska, koszty jednostkowe, zabiegi pielęgnacyjne
streszczenie:

Praca dotyczy analizy kosztów prac hodowlanych w wybranych nadleśnictwach znajdujących się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku w latach 2011-2015.

Celem pracy było sprawdzenie, czy istnieje zależność pomiędzy wielkością ponoszonych kosztów, a żyznością siedliska. Do przeprowadzania analizy wybrano sześć zabiegów hodowlanych, tj. pielęgnacja upraw, czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, czyszczenia późne z pozyskaniem masy, trzebieże wczesne oraz trzebieże późne. Czynności hodowlane wykonano na wybranych pięciu typach siedliskowych lasu.

Wyniki badań wykazały, iż najbardziej kosztochłonnym zabiegiem są trzebieże późne. Badania potwierdziły także wpływ jakości siedliska na wielkość poniesionych kosztów.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/21_4_2021.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.21

For citation:

MLA Molińska-Glura, Marta, and Jakub Glura. "ANALIZA KOSZTÓW PRAC HODOWLANYCH W WYBRANYCH NADLEŚNICTWACH [COST ANALYSIS OF BREEDING IN SELECTED FOREST DIVISION]." Acta Sci.Pol. Silv. 20.4 (2021): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.21
APA (2021). ANALIZA KOSZTÓW PRAC HODOWLANYCH W WYBRANYCH NADLEŚNICTWACH [COST ANALYSIS OF BREEDING IN SELECTED FOREST DIVISION]. Acta Sci.Pol. Silv. 20 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.21
ISO 690 MOLIńSKA-GLURA, Marta, GLURA, Jakub. ANALIZA KOSZTÓW PRAC HODOWLANYCH W WYBRANYCH NADLEŚNICTWACH [COST ANALYSIS OF BREEDING IN SELECTED FOREST DIVISION]. Acta Sci.Pol. Silv., 2021, 20.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.21
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume20/issue4/abstract-21.html