Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 20 (4) 2021 strony:

Hubert Codrow 1 , Anna Wierzbicka 1 , Radomir Graczyk 2

1 Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Biologii i Środowiska Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Politechnika Bydgoska

Możliwości wykonywania polowań przez myśliwych niezrzeszonych w kołach łowieckich

słowa kluczowe: badanie ankietowe, Polski Związek Łowiecki, myśliwi niezrzeszeni, członkostwo w kole łowieckim
streszczenie:

Statut Polskiego Związku Łowieckiego daje myśliwemu możliwość uprawiania łowiectwa przez członkostwo w kole łowieckim lub bycie myśliwym niezrzeszonym. Celem pracy było zbadanie możliwości uprawiania myślistwa przez myśliwych niezrzeszonych w kołach łowieckich oraz postrzeganie tych możliwości przez myśliwych niezrzeszonych i zrzeszonych. Badanie przeprowadzono w formie ankietowej. Dane zbierano w okresie od 17.11.2020 do 04.01.2021. Zebrano łącznie 411 ankiet od myśliwych niezrzeszonych i 706 ankiet od myśliwych z kół łowieckich. Obie grupy myśliwych miały podobne nastawienie i ocenę sytuacji jeśli chodzi o pożądany zawód myśliwego (rolnictwo. leśnictwo) i przyjęcie do koła ze względu na wysokie stany zwierzyny. Jednocześnie różnią się w ocenie i poglądach na takie sfery jak: rola miejsca zamieszkania w chęci wstąpienia do koła łowickiego, rola właściwej argumentacji w podaniu o przyjęcie do koła łowieckiego. Myśliwy z kół łowieckich sądzą, że myśliwi niezrzeszeni nie są zainteresowani przystąpieniem do kół łowieckich, jednak ci ostatni chcą należeć do kół łowieckich.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/20_4_2021.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.20

For citation:

MLA , Hubert Codrow , et al. "Możliwości wykonywania polowań przez myśliwych niezrzeszonych w kołach łowieckich [Hunting opportunities for hunters non-associated in hunting clubs]." Acta Sci.Pol. Silv. 20.4 (2021): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.20
APA (2021). Możliwości wykonywania polowań przez myśliwych niezrzeszonych w kołach łowieckich [Hunting opportunities for hunters non-associated in hunting clubs]. Acta Sci.Pol. Silv. 20 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.20
ISO 690 , Hubert Codrow , , Anna Wierzbicka , GRACZYK, Radomir. Możliwości wykonywania polowań przez myśliwych niezrzeszonych w kołach łowieckich [Hunting opportunities for hunters non-associated in hunting clubs]. Acta Sci.Pol. Silv., 2021, 20.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.20
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume20/issue4/abstract-20.html