Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 20 (4) 2021 strony: 199–206

Ewa E. Kurowska, Adrian Kasztelan , Andrzej Czerniak

Katedra Inżynierii Leśnej, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

TEST SKUTECZNOŚCI BADAŃ SYSTEMÓW KORZENIOWYCH SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) I SOSNY ŻÓŁTEJ (PINUS PONDEROSA) GEORADAREM WYPOSAŻONYM W ANTENĘ 750 MHZ

słowa kluczowe: georadar (GPR), badania nieinwazyjne, system korzeniowy, sosna
streszczenie:

Wstęp. Znajomość masy korzeni i architektury systemów korzeniowych ma wielorakie znaczenie w praktyce leśnej, np. w procesie przygotowywania gleby pod nasadzenia, przy określaniu stabilności drzew przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi, na etapie projektowania szlaków zrywkowych, w ocenie oddziaływania korzeni rozrastających się drzew na istniejącą infrastrukturę, w tym drogową, czy chociażby w procesie szacowania absorbcji CO2 , co obecnie jest istotne w warunkach zachodzących fluktuacji klimatycznych. Metoda georadarowa badania systemów korzeniowych jest nieinwazyjna i pozwala w krótkim czasie przeprowadzić pomiary, co jest ogromną zaletą w porównaniu z tradycyjnymi pracami odkrywkowymi, które są pracochłonne i destrukcyjne.

Cel i materiały. Wykorzystując georadar (GPR) typu Ground Explorer (GX) HDR 750 MHz oraz oprogramowanie 3D Vision, wykonano badania systemów korzeniowych dwóch obiektów: sosny zwyczajnej i sosny żółtej. Testy przeprowadzono, zakładając dwa poligony badawcze o zróżnicowanej gęstości sieci profilowań. W rezultacie uzyskano dwa barwne modele przestrzenne rozmieszczenia korzeni, które następnie analizowano na obrazach powstałych przez wykonanie poziomych cięć czasowych dla różnych głębokości.

Wnioski. Test wykazał możliwość prześledzenia, w jaki sposób systemy korzeniowe są rozbudowane na różnych głębokościach: jakie są maksymalne głębokości penetracji badanych systemów korzeniowych oraz jaki jest lateralny zasięg występowania systemu korzeniowego. System korzeni sosny zwyczajnej wrósł do głębokości ok. 0,8 m, a sosny żółtej okazał się sięgać nieco głębiej (maks. ok. 0,95 m). W przypadku sosny żółtej system rozwinął się najdalej w kierunku wschodnim (ok. 1,9 m, mierząc od osi pnia), a korzenie sosny zwyczajnej sięgały najdalej w kierunku zachodnim (2,7 m). Z uzyskanych modeli 3D oraz pochodnych obrazów cięć poziomych możliwe jest uzyskanie informacji jakościowej oraz w pewnym zakresie również ilościowej. Wykazano różnice w poziomie szczegółowości modeli w zależności od gęstości siatki akwizycji danych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/19_4_2021.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.19

For citation:

MLA Kurowska, Ewa E., et al. "TEST SKUTECZNOŚCI BADAŃ SYSTEMÓW KORZENIOWYCH SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) I SOSNY ŻÓŁTEJ (PINUS PONDEROSA) GEORADAREM WYPOSAŻONYM W ANTENĘ 750 MHZ [TESTING THE EFFECTIVENESS OF DETECTION OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) AND YELLOW PINE (PINUS PONDEROSA) ROOT SYSTEMS USING GPR EQUIPPED WITH A 750 MHZ ANTENNA]." Acta Sci.Pol. Silv. 20.4 (2021): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.19
APA Notice: Undefined variable: autorzy in /www/public_html/forestry/edycja/edit.php on line 63 (2021). TEST SKUTECZNOŚCI BADAŃ SYSTEMÓW KORZENIOWYCH SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) I SOSNY ŻÓŁTEJ (PINUS PONDEROSA) GEORADAREM WYPOSAŻONYM W ANTENĘ 750 MHZ [TESTING THE EFFECTIVENESS OF DETECTION OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) AND YELLOW PINE (PINUS PONDEROSA) ROOT SYSTEMS USING GPR EQUIPPED WITH A 750 MHZ ANTENNA]. Acta Sci.Pol. Silv. 20 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.19
ISO 690 KUROWSKA, Ewa E., , Adrian Kasztelan, CZERNIAK, Andrzej. TEST SKUTECZNOŚCI BADAŃ SYSTEMÓW KORZENIOWYCH SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) I SOSNY ŻÓŁTEJ (PINUS PONDEROSA) GEORADAREM WYPOSAŻONYM W ANTENĘ 750 MHZ [TESTING THE EFFECTIVENESS OF DETECTION OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) AND YELLOW PINE (PINUS PONDEROSA) ROOT SYSTEMS USING GPR EQUIPPED WITH A 750 MHZ ANTENNA]. Acta Sci.Pol. Silv., 2021, 20.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.19
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume20/issue4/abstract-19.html