Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 20 (2) 2021 strony: 103-114

Monika Konatowska1, Paweł Przybylski1,2, Paweł Rutkowski1, Łukasz Tyburski3, Kateryna Fyałkowska2

1 Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska
3
Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, Polska;

Zdjęcia hemisferyczne w ocenie wpływu stopnia prześwietlenia drzewostanu na skład gatunkowy runa w wybranych starodrzewach Kampinoskiego Parku Narodowego

słowa kluczowe: ażurowość koron, runo leśne, mikroklimat
streszczenie:

Zakres prac obejmował wykonanie zdjęć hemisferycznych oraz fitosocjologicznych, obliczenie stopnia prześwietlenia drzewostanu oraz wskaźnika różnorodności Shannona-Wienera.
Analiza wykazała różnice w stanie prześwietlenia koron pomiędzy drzewostanami rosnącymi na siedliskach lasu mieszanego oraz boru mieszanego świeżego, nie potwierdziła jednak statystycznie istotnego wpływu stopnia prześwietlenia na liczbę gatunków runa, w danych warunkach opisujących powierzchnie badawcze.
Wykazano, że wysoki stopień naturalności 200-letnich drzewostanów, wyrażony liczbą typowo leśnych gatunków runa nie przekłada się na dużą liczbę roślin występujących w dnie lasu. W pracy zwrócono także uwagę na ograniczoną możliwość wykorzystania ekologicznych liczb wskaźnikowych Ellenberga w ocenie troficzności siedlisk leśnych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/10_2_2021.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.10

For citation:

MLA Konatowska, Monika, et al. "Zdjęcia hemisferyczne w ocenie wpływu stopnia prześwietlenia drzewostanu na skład gatunkowy runa w wybranych starodrzewach Kampinoskiego Parku Narodowego [Hemispherical canopy photos in the assessment of the impact of canopy closure on the plant species composition in the selected old tree stands of Kampinoski National Park]." Acta Sci.Pol. Silv. 20.2 (2021): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.10
APA (2021). Zdjęcia hemisferyczne w ocenie wpływu stopnia prześwietlenia drzewostanu na skład gatunkowy runa w wybranych starodrzewach Kampinoskiego Parku Narodowego [Hemispherical canopy photos in the assessment of the impact of canopy closure on the plant species composition in the selected old tree stands of Kampinoski National Park]. Acta Sci.Pol. Silv. 20 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.10
ISO 690 KONATOWSKA, Monika, et al. Zdjęcia hemisferyczne w ocenie wpływu stopnia prześwietlenia drzewostanu na skład gatunkowy runa w wybranych starodrzewach Kampinoskiego Parku Narodowego [Hemispherical canopy photos in the assessment of the impact of canopy closure on the plant species composition in the selected old tree stands of Kampinoski National Park]. Acta Sci.Pol. Silv., 2021, 20.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.10
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume20/issue2/abstract-10.html