Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 20 (2) 2021 strony:

Katarzyna Kaźmierczak1, Alan Wróbel1 , Jacek Skubis2

1Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WPŁYW SPAŁOWANIA NA WIELKOŚĆ WYBRANYCH CECH POMIAROWYCH SOSNY I KLASY WIEKU W NADLEŚNICTWIE SYCÓW

słowa kluczowe: Pinus sylvestris L., grubość drzewa, wysokość, przyrost wysokości, spałowanie
streszczenie:

Wstęp. W Polsce obserwuje się wzrost liczebności zwierzyny grubej, której głównym miejscem bytowania są lasy, jednocześnie będące jej bazą pokarmową. Szczególnie brzemienne w skutkach jest spałowanie zimowe w młodnikach i uprawach. Szkody mogą wystąpić jako jednostronne uszkodzenie kory i łyka lub w sposób rozległy obejmują cały obwód pnia. Typowe uszkodzenia pojawiające się cyklicznie mogą zahamować wzrost drzewek oraz duże ubytki ich biomasy.

Cel badań. Określenie wpływu spałowania na średnice u podstawy drzewa i na wysokości 0,5 m oraz na pierśnice, wielkość rocznych przyrostów wysokości i wysokość całego drzewa na uprawie sosnowej.

Materiał i metody. Materiał pomiarowy zebrano w siedmioletnim wydzieleniu sosnowym w Nadleśnictwie Syców leśnictwie Czermin. Pomierzono sosny zarówno ospałowane, jak i nieuszkodzone.

Wyniki i konkluzje. Na podstawie pomiarów stwierdzono, że spałowanie w istotny sposób wpłynęło na zmniejszenie przyrostu wysokości sosny w rok po zaistnieniu szkody.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_2_2021.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.7

For citation:

MLA Kaźmierczak, Katarzyna, et al. "WPŁYW SPAŁOWANIA NA WIELKOŚĆ WYBRANYCH CECH POMIAROWYCH SOSNY I KLASY WIEKU W NADLEŚNICTWIE SYCÓW [INFLUENCE OF BLAZE OF THICKETS MADE BY DEER ON SELECTED DIMENSIONS OF SCOTS PINE TREES IN FIRST AGE CLASS IN THE SYCÓW FOREST DISTRICT]." Acta Sci.Pol. Silv. 20.2 (2021): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.7
APA (2021). WPŁYW SPAŁOWANIA NA WIELKOŚĆ WYBRANYCH CECH POMIAROWYCH SOSNY I KLASY WIEKU W NADLEŚNICTWIE SYCÓW [INFLUENCE OF BLAZE OF THICKETS MADE BY DEER ON SELECTED DIMENSIONS OF SCOTS PINE TREES IN FIRST AGE CLASS IN THE SYCÓW FOREST DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv. 20 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.7
ISO 690 KAŪMIERCZAK, Katarzyna, , Alan Wróbel, SKUBIS, Jacek. WPŁYW SPAŁOWANIA NA WIELKOŚĆ WYBRANYCH CECH POMIAROWYCH SOSNY I KLASY WIEKU W NADLEŚNICTWIE SYCÓW [INFLUENCE OF BLAZE OF THICKETS MADE BY DEER ON SELECTED DIMENSIONS OF SCOTS PINE TREES IN FIRST AGE CLASS IN THE SYCÓW FOREST DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv., 2021, 20.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.7
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume20/issue2/abstract-7.html