Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 20 (2) 2021 strony:

Tomasz Dobies, Jakub Kuźnicki

Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NICIENIE (NEMATODA, TYLENCHIDA) W SZKÓŁCE LEŚNEJ NADLEŚNICTWA EŁK

słowa kluczowe: nicienie, szkółka leśna, Nadleśnictwo Ełk, Tylenchida
streszczenie:

Nicienie (Nematoda) występują pospolicie w glebie. Wśród nich są gatunki pasożytnicze, które odżywiają się materiałem roślinnym i grzybami. Celem pracy było zbadanie fauny glebowej nicieni (Nematoda, Tylenchida) szkółki leśnej Nadleśnictwa Ełk. Przeprowadzono analizę ilościową oraz gatunkową osobników znalezionych w próbach glebowych. Próby pobrano w maju 2011 roku. Znaleziono 16 gatunków nicieni z rzędu Tylenchida. Najliczniejsze okazały się Cephalenchus hexalineatus, Filenchus misellus oraz Paratylenchus straeleni. Zidentyfikowano również przedstawicieli czterech rzędów i trzech podrzędów. Ustalono, że najliczniejszą grupą troficzną były pasożyty roślin oraz mykofagi, a drugą co do liczebności – bakteriofagi. Warto wspomnieć o wszystkożercach, ponieważ osobniki tej grupy stanowiły duży odsetek badanych okazów w porównaniu z wynikami notowanymi w uprawach leśnych

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/11_2_2021.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.11

For citation:

MLA Dobies, Tomasz, and Jakub Kuźnicki. "NICIENIE (NEMATODA, TYLENCHIDA) W SZKÓŁCE LEŚNEJ NADLEŚNICTWA EŁK [NEMATODES (NEMATODA, TYLENCHIDA) IN THE NURSERY OF THE EŁK FOREST DIVISION]." Acta Sci.Pol. Silv. 20.2 (2021): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.11
APA (2021). NICIENIE (NEMATODA, TYLENCHIDA) W SZKÓŁCE LEŚNEJ NADLEŚNICTWA EŁK [NEMATODES (NEMATODA, TYLENCHIDA) IN THE NURSERY OF THE EŁK FOREST DIVISION]. Acta Sci.Pol. Silv. 20 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.11
ISO 690 DOBIES, Tomasz, KUŪNICKI, Jakub. NICIENIE (NEMATODA, TYLENCHIDA) W SZKÓŁCE LEŚNEJ NADLEŚNICTWA EŁK [NEMATODES (NEMATODA, TYLENCHIDA) IN THE NURSERY OF THE EŁK FOREST DIVISION]. Acta Sci.Pol. Silv., 2021, 20.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.11
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume20/issue2/abstract-11.html