Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 20 (1) 2021 strony:

Karolina Pietras-Couffignal12, Radosław Witkowski1

1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Entomologii Leśnej
2
Thünen-Institut. Institut für Waldökosysteme Eberswalde

Rośliny inwazyjne lasów miejskich Berlina – problemy gospodarcze związane z wybranymi gatunkami oraz metody ich zwalczania

słowa kluczowe: Gatunki inwazyjne, lasy miejskie, Berlin, różnorodność biologiczna, Prunus serotina, metody zwalczania gatunków obcych.
streszczenie:

Wraz ze wzrostem globalizacji coraz więcej gatunków roślin jest przenoszonych z obszarów ich naturalnego występowania do nowych ekosystemów i zakątków świata. Nieliczne gatunki należą do tak zwanych obcych gatunków inwazyjnych mających mniej lub bardziej negatywne oddziaływanie na przyrodę. W lasach miejskich Berlina występuje pięć gatunków roślin figurujących na „Liście inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii Europejskiej” (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Asclepias syriaca L. Elodea nuttallii H. St. John Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier,, Impatiens glandulifera Royle), oraz kilkanaście gatunków roślin uznawanych za gatunki inwazyjne i potencjalnie inwazyjne przez niemiecki Federalny Urząd Ochrony Przyrody (Bundesamt für Naturschutz).

Nie wszystkie podlegają jednak zwalczaniu. Administracja Lasów Berlińskich oraz Senat Berlina skupiły się na dwóch grupach roślin: zwalczaniu podlegają gatunki mające istotny negatywny wpływ na gospodarkę leśna oraz gatunki zagrażające zdrowiu i/lub życiu ludzi i zwierząt.

Celem pracy jest przedstawienie historii występowania gatunków inwazyjnych w lasach miejskich Berlina. Ponadto omówiono, które z nich stwarzają największe problemy z przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia, a także opisano sposoby ich ograniczania i zwalczania, które zostały dotychczas podjęte na terenie Niemiec.

W pracy przedyskutowano znaczenie ważniejszych gatunków takich jak Prunus serotina Ehrh., Heracleum mantegazzianum czy Ambrosia psilostachya L., a także sposoby ograniczania  ich populacji, które zostały dotychczas podjęte.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_1_2021.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.6

For citation:

MLA Pietras-Couffignal, Karolina, and Radosław Witkowski. "Rośliny inwazyjne lasów miejskich Berlina – problemy gospodarcze związane z wybranymi gatunkami oraz metody ich zwalczania [Invasive plants of the urban forest of Berlin - economic problems associated with selected species and methods of their control]." Acta Sci.Pol. Silv. 20.1 (2021): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.6
APA Pietras-Couffignal K., Witkowski R. (2021). Rośliny inwazyjne lasów miejskich Berlina – problemy gospodarcze związane z wybranymi gatunkami oraz metody ich zwalczania [Invasive plants of the urban forest of Berlin - economic problems associated with selected species and methods of their control]. Acta Sci.Pol. Silv. 20 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.6
ISO 690 PIETRAS-COUFFIGNAL, Karolina, WITKOWSKI, Radosław. Rośliny inwazyjne lasów miejskich Berlina – problemy gospodarcze związane z wybranymi gatunkami oraz metody ich zwalczania [Invasive plants of the urban forest of Berlin - economic problems associated with selected species and methods of their control]. Acta Sci.Pol. Silv., 2021, 20.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.6
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume20/issue1/abstract-6.html