Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 20 (1) 2021 strony:

Tomasz Busz, Tomasz Maliński, Dorota Wrońska-Pilarek

Katedra Botaniki Leśnej, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DRZEWA POMNIKOWE POWIATU GOSTYŃSKIEGO

słowa kluczowe: pomniki przyrody, drzewa, powiat gostyński, inwentaryzacja dendrologiczna
streszczenie:

Wstęp. W Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody w siedmiu gminach powiatu gostyńskiego odnotowano 92 drzewa - pomniki przyrody, a w wykazach z urzędów gmin i Nadleśnictwa Piaski znajduje się 161 takich drzew. Głównym celem badań było zweryfikowanie liczby okazałych drzew, ich wymiarów i stanu zdrowotnego w porównaniu z danymi z powyżej cytowanych źródeł.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w sezonie wegetacyjnym 2018 roku. Pomierzono obwody, wysokości i szerokości koron, a także oceniono stan zdrowotny drzew. Ustalono ich lokalizację (GPS) oraz wskazano zabiegi pielęgnacyjne.

Wyniki. Zinwentaryzowano 196 drzew pomnikowych z 13 gatunków i 10 rodzin, które najczęściej rosną w lasach i zadrzewieniach. Są to gatunki krajowe (8) oraz obcego pochodzenia (5). Najliczniej występują Quercus robur (94 drzewa) i Thuja plicata (45 drzew). Pomierzone drzewa mają obwody od 94 do 834 cm, a ich wysokości wynoszą od 8 do 35 m. Dodatkowo zinwentaryzowano 21 okazałych drzew o obwodach pomnikowych, które nie były dotąd objęte ochroną.

Wnioski. Prezentowane badania wskazują na znaczne niedoszacowanie liczby drzew pomnikowych powiatu gostyńskiego. Obecnie zinwentaryzowano 196 pomników przyrody, a w rejestrach podawano 92 lub 161 osobników. Większość chronionych drzew znajduje się w bardzo dobrym lub dobrym stanie zdrowotnym. Niektóre jednak wymagają wykonania fachowych zabiegów pielęgnacyjnych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_1_2021.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.5

For citation:

MLA Busz, Tomasz, et al. "DRZEWA POMNIKOWE POWIATU GOSTYŃSKIEGO [THE MONUMENTAL TREES IN THE GOSTYŃ DISTRICT]." Acta Sci.Pol. Silv. 20.1 (2021): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.5
APA (2021). DRZEWA POMNIKOWE POWIATU GOSTYŃSKIEGO [THE MONUMENTAL TREES IN THE GOSTYŃ DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv. 20 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.5
ISO 690 BUSZ, Tomasz, MALIńSKI, Tomasz, WROńSKA-PILAREK, Dorota. DRZEWA POMNIKOWE POWIATU GOSTYŃSKIEGO [THE MONUMENTAL TREES IN THE GOSTYŃ DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv., 2021, 20.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.5
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume20/issue1/abstract-5.html