Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 20 (1) 2021 strony:

Stanisław Parzych1, Agnieszka Mandziuk1, Paweł Wojtkowski2

1Katedra Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2
Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ekonomiczne aspekty budownictwa drewnianego w kontekście obniżenia emisji CO2

słowa kluczowe: drewno budowlane, dwutlenek węgla, leśnictwo
streszczenie:

W dzisiejszych czasach mimo obecności różnorakich kompozytów zastępczych trudno  sobie wyobrazić życie bez drewna z powodu jego właściwości, wyglądu, naturalności i odnawialności. Wybierając dom z drewna dokonujemy wyboru wewnętrznej harmonii i zgody z naturą pozwalającej stworzyć właściwy dla człowieka mikroklimat. Celem pracy było określenie wpływu budownictwa drewnianego na wartość obniżenia opłat za kupno uprawnień do emisji CO2. Przedstawione dane prezentują wielkość CO2 pochłanianego przez drewno użyte w budownictwie drewnianym oraz wielkość ograniczenia emisji CO2 w związku z zastosowaniem drewna jako zamiennika. Dane użyte w pracy pochodzą z różnych źródeł statystycznych oraz publikowanych prac naukowych. Na podstawie dokonanych wyliczeń stwierdzono, że w Polsce w 2014 roku budownictwo drewniane ograniczyło emisję CO2 o 207 tys. ton o wartości 4,3 mln zł. W przypadku wzrostu udziału budownictwa drewnianego z 5% do 30% w roku 2020 wielkości te wyniosły by odpowiednio 1,2 Mt CO2 i 166,3 mln zł. Natomiast pozyskanie drewna tartacznego iglastego – najczęściej używanego w budownictwie – wzrosło z 10,5mln m3 w 2009 r. do 14,0 mln m3 w 2018 r.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_1_2021.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.4

For citation:

MLA Parzych, Stanisław, et al. "Ekonomiczne aspekty budownictwa drewnianego w kontekście obniżenia emisji CO2 [Economic aspects of wooden construction in the context of reducing CO2 emissions]." Acta Sci.Pol. Silv. 20.1 (2021): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.4
APA (2021). Ekonomiczne aspekty budownictwa drewnianego w kontekście obniżenia emisji CO2 [Economic aspects of wooden construction in the context of reducing CO2 emissions]. Acta Sci.Pol. Silv. 20 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.4
ISO 690 PARZYCH, Stanisław, MANDZIUK, Agnieszka, WOJTKOWSKI, Paweł. Ekonomiczne aspekty budownictwa drewnianego w kontekście obniżenia emisji CO2 [Economic aspects of wooden construction in the context of reducing CO2 emissions]. Acta Sci.Pol. Silv., 2021, 20.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.4
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume20/issue1/abstract-4.html