Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 20 (1) 2021 strony:

Anna Ankudo-Jankowska, Monika Starosta-Grala, Mateusz Szylin

Wpływ siedliska i wieku uprawy na różnicowanie się kosztów pielęgnowania upraw leśnych w Nadleśnictwie Mieszkowice

słowa kluczowe: pielęgnacja upraw leśnych, analiza finansowa, koszty pielęgnacji upraw leśnych, koszty zabiegów pielęgnacyjnych, rozkład kosztów w czasie
streszczenie:

Celem pracy jest identyfikacja poziomu, struktury oraz tempa zmian kosztów ponoszonych na pielęgnację upraw oraz ocena ich zróżnicowania w zależności od typu siedliskowego las i wieku uprawy. Do badań wybrano losowo 30 powierzchni, które znajdowały się na trzech typach siedlisk: BMśw, LMśw oraz Lśw.. Dokonano analizy struktury oraz dynamiki całkowitych kosztów pielęgnacji. Ustalono powierzchnię oraz  czynnik powtarzalności zabiegów pielęgnacyjnych. Określono jednostkowe koszty zabiegów pielęgnacyjnych oraz jednostkowe koszty pielęgnacji upraw do 6. roku życia uprawy. Do badania zróżnicowania kosztów jednostkowych upraw względem siedliska i wieku uprawy zastosowano statystykę opisową, z wykorzystaniem współczynnika zmienności V. Przeprowadzone badania potwierdziły tendencję wzrostową kosztów jednostkowych pielęgnacji upraw wraz ze wzrostem żyzności siedliska i jednocześnie ich zmniejszenie wraz z rosnącym wiekiem uprawy. W porównaniu do powierzchni znajdujących się na BMśw, sumaryczny jednostkowy koszt pielęgnacji upraw na LMśw był wyższy o 130%, a na Lśw o 151%. Na zróżnicowanie jednostkowych kosztów pielęgnacji upraw względem typu siedliskowego lasu i wieku uprawy miały wpływ koszty wykonywanych zabiegów (koszty na LMśw były o były o 21%, i na Lśw o 23%, wyższe niż na BMśw) oraz czynnik powtarzalności zabiegów. To zróżnicowanie znalazło  potwierdzenie w wysokich wartościach wskaźnika zmienności V ( BMśw: v=82,9%, LMśw 59% i Lśw 55%). Badania potwierdziły też, zmienność tych kosztów w zależności od wieku uprawy, przy czym największymi zmianami charakteryzowały koszty na  uprawach w szóstym roku, gdzie wskaźnik V wskazywał na bardzo silną (BMśw: V=175,8%,  LMśw:V= 101,7%) oraz silną zmienność (Lśw: V=84%).

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_1_2021.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.1

For citation:

MLA Ankudo-Jankowska, Anna, et al. "Wpływ siedliska i wieku uprawy na różnicowanie się kosztów pielęgnowania upraw leśnych w Nadleśnictwie Mieszkowice [The influence of the forest habitat and age of crop on the differentiation of forest crops tending costs in the Mieszkowice Forest District]." Acta Sci.Pol. Silv. 20.1 (2021): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.1
APA (2021). Wpływ siedliska i wieku uprawy na różnicowanie się kosztów pielęgnowania upraw leśnych w Nadleśnictwie Mieszkowice [The influence of the forest habitat and age of crop on the differentiation of forest crops tending costs in the Mieszkowice Forest District]. Acta Sci.Pol. Silv. 20 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.1
ISO 690 ANKUDO-JANKOWSKA, Anna, STAROSTA-GRALA, Monika, SZYLIN, Mateusz. Wpływ siedliska i wieku uprawy na różnicowanie się kosztów pielęgnowania upraw leśnych w Nadleśnictwie Mieszkowice [The influence of the forest habitat and age of crop on the differentiation of forest crops tending costs in the Mieszkowice Forest District]. Acta Sci.Pol. Silv., 2021, 20.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.1
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume20/issue1/abstract-1.html