Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (4) 2019 strony: 259-268

Rafał Borkowski1, Karolina Duńska1, Hubert Leśniak1, Paweł Strzeliński2

1Sekcja Geomatyczna Koła Leśników, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Urządzania Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PORÓWNANIE WYNIKÓW KARTOWANIA LEŚNYCH POWIERZCHNI NIESTANOWIĄCYCH WYŁĄCZEŃ W URZĄDZANIU LASU Z MOŻLIWOŚCIAMI BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

słowa kluczowe: drony, odbiorniki GNSS, ortofotomapa, urządzanie lasu, fotogrametria
streszczenie:

Wstęp. Ze względu na wciąż rosnące możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w Sekcji Geomatycznej Koła Leśników UPP przeprowadzono badania nad możliwością ich praktycznego zastosowania do pomiarów odnowionych gniazd. Zasadniczym celem pracy było porównanie możliwości pomiarowych z użyciem geodezyjnych odbiorników GNSS klasy GIS oraz danych w postaci ortofotomapy, których dostarczył nalot przeprowadzony dronem DJI Mavic Pro.

Materiał i metody. W 2019 roku na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina zlokalizowano 21 powierzchni badawczych, zasięgiem obejmujących wydzielenia 55b oraz 55j. Na terenie badanych wydzieleń rośnie 110-letni i 116-letni drzewostan sosnowy w klasie odnowienia, zagospodarowany rębnią gniazdową zupełną, na gniazdach z 40-letnim dębem bezszypułkowym (Quercus petraea (Matt.) Liebl.). Pomiar z użyciem odbiornika GNSS wykonano czterema metodami (A–D). W metodzie A–C odbiornik GNSS był stawiany w każdym punkcie załamania granicy gniazda na czas odpowiednio: 150, 60 i 30 s. W metodzie D zmierzono obwód gniazd poprzez ich okrążenie z odbiornikiem ustawionym w trybie „follow”.

Wyniki. Łączna powierzchnia gniazd wyniosła od 1,87 ha do 2,22 ha w wydzieleniu 55b oraz 1,22 ha do 1,46 ha w 55j. Rozpiętość między wynikami wyniosła odpowiednio 0,35 ha i 0,24 ha. W wydzieleniu 55b wynik najbliższy referencji otrzymano z pomiaru metodą B, a dla wydzielenia 55j najbliższy referencji okazał się pomiar z ortofotomapy. W pracy poruszono również aspekt czasochłonności poszczególnych metod pomiarowych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/27_4_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.27

For citation:

MLA Borkowski, Rafał, et al. "PORÓWNANIE WYNIKÓW KARTOWANIA LEŚNYCH POWIERZCHNI NIESTANOWIĄCYCH WYŁĄCZEŃ W URZĄDZANIU LASU Z MOŻLIWOŚCIAMI BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH [A COMPARISON OF MAPPING RESULTS OF FOREST AREAS OTHER THAN SUBCOMPARTMENTS IN THE FOREST INVENTORY USING UNMANNED AERIAL VEHICLES]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.4 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.27
APA (2019). PORÓWNANIE WYNIKÓW KARTOWANIA LEŚNYCH POWIERZCHNI NIESTANOWIĄCYCH WYŁĄCZEŃ W URZĄDZANIU LASU Z MOŻLIWOŚCIAMI BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH [A COMPARISON OF MAPPING RESULTS OF FOREST AREAS OTHER THAN SUBCOMPARTMENTS IN THE FOREST INVENTORY USING UNMANNED AERIAL VEHICLES]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.27
ISO 690 BORKOWSKI, Rafał, et al. PORÓWNANIE WYNIKÓW KARTOWANIA LEŚNYCH POWIERZCHNI NIESTANOWIĄCYCH WYŁĄCZEŃ W URZĄDZANIU LASU Z MOŻLIWOŚCIAMI BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH [A COMPARISON OF MAPPING RESULTS OF FOREST AREAS OTHER THAN SUBCOMPARTMENTS IN THE FOREST INVENTORY USING UNMANNED AERIAL VEHICLES]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.27
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue4/abstract-27.html