Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (4) 2019 strony: 245–250

Tomasz Dudek, Beata Rejman

Zakład Agroekologii, Uniwersytet Rzeszowski

Wpływ turystyki jeździeckiej na środowisko leśne na przykładzie Nadleśnictwa Leżajsk

słowa kluczowe: rekreacja leśna, turystyka konna, szlaki konne, uszkodzenia gleby, uszkodzenia drzewek, zaśmiecanie lasu
streszczenie:

Celem pracy było określenie wpływu rekreacji i turystyki konnej na wybrane składniki środowiska w lasach Nadleśnictwa Leżajsk. Do badań wybrano szlak konny o długości ok. 18 km wzdłuż którego założono transekt o długości 1 km z punktami kontrolnymi co 10 m po obu stronach szlaku. Wyróżniono w ten sposób 200 punktów w których określono: stopień uszkodzenia gleby, uszkodzenia młodych drzew, stopień zaśmiecania lasu. Uszkodzenia gleby odnotowano w co drugim punkcie kontrolnym, w tym 12% stanowiła gleba ubita.
Spośród 662 zinwentaryzowanych drzewek uszkodzonych było 18,7%. W polu widzenia 18,5% punktów pomiarowych znajdowano odpady. Tak wysoki poziom zaśmiecenia, a także uszkodzenia gleby i młodego pokolenia lasu dowodzą, że nawet ta mało popularna forma turystyki i rekreacji ma wpływ na środowisko.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/25_4_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.25

For citation:

MLA Dudek, Tomasz, and Beata Rejman. "Wpływ turystyki jeździeckiej na środowisko leśne na przykładzie Nadleśnictwa Leżajsk [Impact of equestrian tourism on the forest environment on the example of the Leżajsk Forest District]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.4 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.25
APA Tomasz Dudek, Beata Rejman (2019). Wpływ turystyki jeździeckiej na środowisko leśne na przykładzie Nadleśnictwa Leżajsk [Impact of equestrian tourism on the forest environment on the example of the Leżajsk Forest District]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.25
ISO 690 DUDEK, Tomasz, REJMAN, Beata. Wpływ turystyki jeździeckiej na środowisko leśne na przykładzie Nadleśnictwa Leżajsk [Impact of equestrian tourism on the forest environment on the example of the Leżajsk Forest District]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.25
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue4/abstract-25.html