Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (4) 2019 strony: 227–235

Robert Korzeniewicz1, Marlena Baranowska1, Bartosz Perz2

1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu
2
Nadleśnictwo Turek

Charakterystyka biometryczna młodników dębowych powstałych z siewu i sadzenia

słowa kluczowe:
streszczenie:
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/23_4_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.23

For citation:

MLA Korzeniewicz, Robert, et al. "Charakterystyka biometryczna młodników dębowych powstałych z siewu i sadzenia [Biometric characteristic of oak thickets created from sowing and planting]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.4 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.23
APA (2019). Charakterystyka biometryczna młodników dębowych powstałych z siewu i sadzenia [Biometric characteristic of oak thickets created from sowing and planting]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.23
ISO 690 KORZENIEWICZ, Robert, BARANOWSKA, Marlena, PERZ, Bartosz. Charakterystyka biometryczna młodników dębowych powstałych z siewu i sadzenia [Biometric characteristic of oak thickets created from sowing and planting]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.23
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue4/abstract-23.html