Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (3) 2019 strony: 175–183

Marta Dymarczyk, Kacper Lechowicz, Dorota Wrońska-Pilarek

Katedra Botaniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DENDROFLORA ZABYTKOWEGO PARKU W SIKORZYNIE (WOJ. POMORSKIE)

słowa kluczowe: rośliny drzewiaste, pomnik przyrody, park zabytkowy, Sikorzyno, gmina Stężyca
streszczenie:

Przeprowadzono inwentaryzację dendroflory zabytkowego parku przylegającego do XVIII-wiecznego dworku Wybickich położonego we wsi Sikorzyno koło Kościerzyny w województwie pomorskim. Obiekt ten istniał jako ogród już w XVII wieku, a w II połowie XIX wieku został przekształcony w park krajobrazowy. Ma bogatą historię i w pełni zasługuje na ochronę. Zinwentaryzowano 331 drzew, 103 krzewy i dziewięć pnączy, należących do 39 gatunków z 22 rodzin. Najliczniejsze w parku są: lipa drobnolistna Tilia cordata, żywotnik zachodni Thuja occidentalis oraz klon pospolity Acer platanoides. Większość, bo aż 93,1% drzew rosnących na terenie badanego parku znajduje się w bardzo dobrym i dobrym stanie zdrowotnym. Dziewięć drzew osiągnęło obwody pomnikowe, a 21 ma obwody zbliżone do pomnikowych lub okazałe. Inwentaryzowany park ma znaczne walory dendrologiczne, a także pełni ważne funkcje krajobrazowe, dydaktyczne, rekreacyjne i wypoczynkowe.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/18_3_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.18

For citation:

MLA Dymarczyk, Marta, et al. "DENDROFLORA ZABYTKOWEGO PARKU W SIKORZYNIE (WOJ. POMORSKIE) [DENDROFLORA OF THE HISTORIC PARK IN SIKORZYNO (POMORSKIE VOIVODESHIP)]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.3 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.18
APA (2019). DENDROFLORA ZABYTKOWEGO PARKU W SIKORZYNIE (WOJ. POMORSKIE) [DENDROFLORA OF THE HISTORIC PARK IN SIKORZYNO (POMORSKIE VOIVODESHIP)]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.18
ISO 690 DYMARCZYK, Marta, LECHOWICZ, Kacper, WROńSKA-PILAREK, Dorota. DENDROFLORA ZABYTKOWEGO PARKU W SIKORZYNIE (WOJ. POMORSKIE) [DENDROFLORA OF THE HISTORIC PARK IN SIKORZYNO (POMORSKIE VOIVODESHIP)]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.18
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue3/abstract-18.html