Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (3) 2019 strony: 163–174

Karolina Mazurek, Dorota Wrońska-Pilarek, Kacper Lechowicz

Katedra Botaniki Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DENDROFLORA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W ŻEGOCINIE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

słowa kluczowe: dendroflora, inwentaryzacja, park zabytkowy, pałac, Żegocino
streszczenie:

W zabytkowym parku w Żegocinie zinwentaryzowano 1189 roślin drzewiastych, należących do 35 gatunków z 15 rodzin. Najczęściej rosną tu wiąz górski Ulmus glabra Huds., klon pospolity Acer platanoides L., lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. oraz wiąz szypułkowy Ulmus laevis Pall. W warstwie krzewów dominuje bez czarny Sambucus nigra L. Najwięcej jest młodych drzew o obwodach 40–129 cm i wysokościach 10–19 m. W parku głównie występują gatunki rodzime (71,4%). Większość zinwentaryzowanych roślin znajduje się bardzo dobrym lub dobrym stanie zdrowotnym (78,1%). Spośród 140 najcenniejszych drzew, 84 ma obwody pomnikowe, 20 zbliżone do pomnikowych oraz 36 okazałe. Wytypowano 37 drzew do ochrony w formie pomników przyrody. Park jest zaniedbany, a jego część przyjęła formę zwartego kompleksu leśnego. Obiekt wymaga fachowo wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych. Prace te należy wykonać z wykorzystaniem przeprowadzonych badań i analiz konserwatorskich oraz projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego sporządzonego na podstawie stosownych wytycznych konserwatorskich.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/17_3_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.17

For citation:

MLA Mazurek, Karolina, et al. "DENDROFLORA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W ŻEGOCINIE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM [DENDROFLORA OF THE HISTORIC PALACE AND PARK COMPLEX IN ŻEGOCINO, WEST POMERANIAN PROVINCE]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.3 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.17
APA (2019). DENDROFLORA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W ŻEGOCINIE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM [DENDROFLORA OF THE HISTORIC PALACE AND PARK COMPLEX IN ŻEGOCINO, WEST POMERANIAN PROVINCE]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.17
ISO 690 MAZUREK, Karolina, WROńSKA-PILAREK, Dorota, LECHOWICZ, Kacper. DENDROFLORA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W ŻEGOCINIE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM [DENDROFLORA OF THE HISTORIC PALACE AND PARK COMPLEX IN ŻEGOCINO, WEST POMERANIAN PROVINCE]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.17
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue3/abstract-17.html