Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (3) 2019 strony: 155–161

Karol Tomczak1, Natalia Smarul2

1Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Hodowli Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UPRAWA I WYKORZYSTANIE NATURALNEJ HYBRYDY AKACJI W WIETNAMIE

słowa kluczowe: akacja, Acacia hybrid, plantacje drzew szybko rosnących, Wietnam
streszczenie:

Głównym celem pracy było przedstawienie przeglądu literatury dotyczącego naturalnej hybrydy akacji (Acacia mangium Willd. × Acacia auriculiformis Benth.), uprawianej plantacyjnie na terenie Wietnamu. A. mangium, A. auriculiformis oraz Acacia hybrid, będąca połączeniem tych dwóch gatunków, są najbardziej znaczącymi plantacyjnymi gatunkami szybkorosnącymi w Wietnamie. Ich drewno jest wykorzystywane we wszystkich gałęziach przemysłu drzewnego. W pracy opisano historię powstania gatunku oraz jego aktualny status. Przestawiono również opis gatunku, właściwości drewna, metody uprawy, a także możliwości wykorzystania wyprodukowanego surowca.
 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/16_3_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.16

For citation:

MLA Tomczak, Karol, and Natalia Smarul. "UPRAWA I WYKORZYSTANIE NATURALNEJ HYBRYDY AKACJI W WIETNAMIE [CULTIVATION AND USE OF A NATURAL HYBRID OF ACACIA IN VIETNAM]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.3 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.16
APA (2019). UPRAWA I WYKORZYSTANIE NATURALNEJ HYBRYDY AKACJI W WIETNAMIE [CULTIVATION AND USE OF A NATURAL HYBRID OF ACACIA IN VIETNAM]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.16
ISO 690 TOMCZAK, Karol, SMARUL, Natalia. UPRAWA I WYKORZYSTANIE NATURALNEJ HYBRYDY AKACJI W WIETNAMIE [CULTIVATION AND USE OF A NATURAL HYBRID OF ACACIA IN VIETNAM]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.16
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue3/abstract-16.html