Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (2) 2019 strony:

Leszek Bujoczek1, Aleksandra Szewczyk1,3, Robert Zygmunt1, Małgorzata Bujoczek2, Stanisław Zięba1, Jan Banaś1, Anna Kożuch1

1Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny; Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
2
Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Zakład Bioróżnorodności Leśnej
3
Nadleśnictwo Krasnystaw

Posusz, złomy, wywroty jako elementy planowania i pozyskania w Nadleśnictwie Krasnystaw w latach 2006-2015

słowa kluczowe: cięcia przygodne przedrębne, cięcia przygodne rębne, urządzanie lasu, czynniki abiotyczne, czynniki biotyczne, wiatrołomy
streszczenie:

Cięcia przygodne związane są z pozyskiwaniem drewna w ramach uprzątania złomów i wywrotów oraz wydzielającego się posuszu. W pracy przeanalizowano dane dotyczące nadleśnictwa Krasnystaw (RDLP Lublin) z lat 2006-2015 roku. Porównano planowane i wykonywane wielkości cięć przygodnych, wykonano zestawienia według gatunków, sortymentów oraz terminów pozyskania z uwzględnieniem kwartałów.

            Użytki przygodne stanowiły od 0,8 do 19,2% łącznego pozyskania drewna w nadleśnictwie, średnio 8,1%. Wykazano pozyskanie drewna 19 taksonów. Drewno było pozyskiwane w ramach trzech grup czynności: przygodne rębne, przygodne w trzebieżach późnych i przygodne w trzebieżach wczesnych. Najwięcej użytkowano sosny i dębu, odpowiednio 57 i 21% miąższości. Drewno średnio wymiarowe stanowiło 3/4 pozyskanej miąższości, resztę drewno wielkowymiarowe, głównie tartaczne najniższej jakości. Stopniowa przebudowa drzewostanów, dostosowanie składów gatunkowych do siedlisk powinno obniżyć w przyszłości wielkość cięć przygodnych. Należy także rozważyć pozostawienie części występujących posuszów, wywrotów i złomów drzew do naturalnej dekompozycji.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/9_2_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.9

For citation:

MLA Bujoczek, Leszek, et al. "Posusz, złomy, wywroty jako elementy planowania i pozyskania w Nadleśnictwie Krasnystaw w latach 2006-2015 [Snags, snapped and uprooted trees as elements of planning and harvesting in the Krasnystaw Forest District in the years 2006–2015]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.2 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.9
APA (2019). Posusz, złomy, wywroty jako elementy planowania i pozyskania w Nadleśnictwie Krasnystaw w latach 2006-2015 [Snags, snapped and uprooted trees as elements of planning and harvesting in the Krasnystaw Forest District in the years 2006–2015]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.9
ISO 690 BUJOCZEK, Leszek, et al. Posusz, złomy, wywroty jako elementy planowania i pozyskania w Nadleśnictwie Krasnystaw w latach 2006-2015 [Snags, snapped and uprooted trees as elements of planning and harvesting in the Krasnystaw Forest District in the years 2006–2015]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.9
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue2/abstract-9.html