Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (2) 2019 strony: 141-147

Maciej Skorupski1, Jędrzej Damski1, Jędrzej Wawrzyniak1, Tomasz Kaczmarek2, Elżbieta Pastwik1, Andrzej Piasta1, Paweł Strzeliński3, Janusz Olejnik4, Marek Urbaniak4, Iwona Kordońska1

1Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3
Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4
Katedra Meteorologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wstępne badania roztoczy z rzędu Mesostigmata na powierzchni doświadczalnej w Nadleśnictwie Tuczno

słowa kluczowe: akarofauna, siedliska borów mieszanych, sosna zwyczajna, buk zwyczajny
streszczenie:

W 2007 roku na terenie Nadleśnictwa Tuczno (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile) zlokalizowano innowacyjną stację badawczą, gdzie mierzy się wymianę dwutlenku węgla (CO2) między ekosystemem leśnym a atmosferą. W celu jak najlepszego rozpoznania tego obszaru prowadzi się tam również badania w innych dziedzinach, m.in. akarologii, na której skupia się niniejsza praca. Jej zasadniczym celem było oznaczenie składu gatunkowego roztoczy z rzędu Mesostigmata do rangi gatunku (lub innego taksonu). Z zebranych 270 prób glebowych, pobranych z około 60-letniego drzewostanu sosnowego, wypłoszono (metodą dynamicznej ekstrakcji), wyselekcjonowano i rozpoznano 2944 osobniki roztoczy z rzędu Mesostigmata, reprezentowanych przez 50 gatunków. Najczęściej i najliczniej występowały takie gatunki, jak: Paragamasus vagabundus (Karg, 1968), Veigaia nemorensis (C. L. Koch, 1836), Paragamasus conus (Karg, 1971) oraz Trachytes aegrota (C. L. Koch, 1841). Zgrupowania wykazane na terenie badań w Nadleśnictwie Tuczno charakteryzują się typową strukturą dla siedlisk borów mieszanych w centralnej i północnej Polsce.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/15_2_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.15

For citation:

MLA Skorupski, Maciej, et al. "Wstępne badania roztoczy z rzędu Mesostigmata na powierzchni doświadczalnej w Nadleśnictwie Tuczno [Preliminary research of Mesostigmata mites on the experimental plot in Tuczno Forest District]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.2 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.15
APA (2019). Wstępne badania roztoczy z rzędu Mesostigmata na powierzchni doświadczalnej w Nadleśnictwie Tuczno [Preliminary research of Mesostigmata mites on the experimental plot in Tuczno Forest District]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.15
ISO 690 SKORUPSKI, Maciej, et al. Wstępne badania roztoczy z rzędu Mesostigmata na powierzchni doświadczalnej w Nadleśnictwie Tuczno [Preliminary research of Mesostigmata mites on the experimental plot in Tuczno Forest District]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.15
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue2/abstract-15.html