Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (2) 2019 strony:

Marta Bełka1, Marlena Baranowska2, Katarzyna Breza1

1 Katedra Fitopatologii Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Hodowli Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Patogeniczne lęgniowce w Szkółce Leśnej Trawice w Nadleśnictwie Lipusz

słowa kluczowe: lęgniowce, Phytophthora, Pythium, Phytopythium, Quercus petraea, szkółka leśna
streszczenie:

Celem pracy była detekcja lęgniowców bytujących w glebie dwóch kwater z dębem bezszypułkowym w szkółce leśnej Trawice w Nadleśnictwie Lipusz.

Zastosowano trzy metody detekcji patogenów umieszczając próby gleby i) w otworach wydrążonych w jabłkach, ii) z jabłkami w wodzie iii) wykorzystując pułapki liściowe na powierzchni wody, którą zalano badana glebę.

W glebie szkółki Trawice zidentyfikowano: Pythium sylvaticum, Pythium ultimum, Pythium ultimum var. ultimum i Phytopythium vexans. Najczęściej występującym gatunkiem był P. ultimum, a najrzadziej P. sylvaticum. Powyższe sposoby detekcji patogenów są łatwo dostępne, szybkie i tanie. Wykorzystywanie ich w szkółkach leśnych byłoby pomocne przy określaniu występowania Oomycetes.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/14_2_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.14

For citation:

MLA Bełka, Marta, et al. "Patogeniczne lęgniowce w Szkółce Leśnej Trawice w Nadleśnictwie Lipusz [Oomycetes in Trawice forest nursery (Forest District Lipusz)]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.2 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.14
APA (2019). Patogeniczne lęgniowce w Szkółce Leśnej Trawice w Nadleśnictwie Lipusz [Oomycetes in Trawice forest nursery (Forest District Lipusz)]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.14
ISO 690 BEłKA, Marta, BARANOWSKA, Marlena, BREZA, Katarzyna. Patogeniczne lęgniowce w Szkółce Leśnej Trawice w Nadleśnictwie Lipusz [Oomycetes in Trawice forest nursery (Forest District Lipusz)]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.14
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue2/abstract-14.html