Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (2) 2019 strony:

PAWEŁ PAPUŻYŃSKI, TOMASZ MALIŃSKI, DOROTA WROŃSKA-PILAREK

Katedra Botaniki Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

POMNIKI PRZYRODY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

słowa kluczowe: pomniki przyrody, inwentaryzacja dendrologiczna, powiat dzierżoniowski
streszczenie:

Wstęp. W Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody na terenie 7 gmin wchodzących w skład powiatu dzierżoniowskiego figuruje 112 pomników przyrody, w tym 104 pojedyncze drzewa oraz 8 grup. Celem przeprowadzanych prac było zweryfikowanie ich wymiarów, stanu zdrowotnego oraz potwierdzenie czy wszystkie okazałe drzewa jeszcze istnieją.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono na terenie powiatu dzierżoniowskiego w sezonie wegetacyjnym 2017 roku. Pomierzono obwody, wysokości drzew, zasięg korony oraz oceniono ich stan zdrowotny. Ustalono także ich  lokalizację (GPS) oraz wskazano zabiegi pielęgnacyjne dla drzew które tego wymagały.

Wyniki. Zinwentaryzowano 162 drzewa pomnikowe należące do 18 gatunków reprezentujących 12 rodzin. Są to zarówno gatunki obcego pochodzenia (10), jak i krajowe (8). Wśród gatunków rodzimych największy udział ma Quercus robur (48 drzew), a z gatunków obcego pochodzenia - Aesculus hippocastanum (29 drzew). Pomierzone drzewa mają obwody od 78 do 648 cm a ich wysokości wynoszą od 5 do 41 m.

Wnioski. Większość, bo 102 drzewa znajdują się w bardzo dobrym lub dobrym stanie zdrowotnym. Niektóre z nich wymagają wykonania fachowych zabiegów pielęgnacyjnych. Drzewa pomnikowe najczęściej rosną przy drogach (w alejach) oraz na prywatnych posesjach.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/13_2_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.13

For citation:

MLA PAPUŻYŃSKI, PAWEŁ, et al. "POMNIKI PRZYRODY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO [MONUMENTAL TREES OF THE DZIERŻONIÓW DISTRICT]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.2 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.13
APA (2019). POMNIKI PRZYRODY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO [MONUMENTAL TREES OF THE DZIERŻONIÓW DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.13
ISO 690 PAPUūYŃSKI, PAWEŁ, MALIŃSKI, TOMASZ, WROŃSKA-PILAREK, DOROTA. POMNIKI PRZYRODY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO [MONUMENTAL TREES OF THE DZIERŻONIÓW DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.13
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue2/abstract-13.html