Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (2) 2019 strony:

Dariusz Kociubiński1, Janusz Matyjasik2, Anna Lewicka3, Wojciech Kowalkowski4

1Nadleśnictwo Włoszakowice
2
Nadleśnictwo Bierzwnik
3
Nadleśnictwo Strzelce
4
Katedra Hodowli Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wzrost oraz cechy morfologiczne dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w doświadczeniu porównawczym w Nadleśnictwie Karczma Borowa

słowa kluczowe: dąb szypułkowy, Quercus robur, wzrost, cechy morfologiczne, zmienność, selekcja
streszczenie:

Celem pracy była ocena wzrostu i cech morfologicznych dębu szypułkowego (Quercus robur L.) na powierzchniach doświadczalnych w Nadleśnictwie Karczma Borowa (RDLP Poznań). Doświadczenie było złożone z trzech powierzchni doświadczalnych – każdej podzielonej na 12 poletek doświadczalnych. Na każdej pojedynczej powierzchni wysadzono po trzy obiekty w czterech powtórzeniach – o prawidłowym pokroju, nieprawidłowym pokroju i o nieprawidłowym pokroju corocznie formowane. Badania, przeprowadzone w fazie wczesnego młodnika (10 lat), dotyczyły pomiaru wysokości każdego z drzew oraz oceny form ich koron. Uzyskane wyniki wykazały istotnie statystyczne różnice pomiędzy obiektami w wysokości oraz brak różnic w ocenie cech jakościowych, co pozwoliło na stwierdzenie braku wpływu zabiegów formowania korony drzewek na ich poprawę i uzyskanie drzewek z prawidłowym pokrojem i jednopędowością.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/11_2_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.11

For citation:

MLA Kociubiński, Dariusz, et al. "Wzrost oraz cechy morfologiczne dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w doświadczeniu porównawczym w Nadleśnictwie Karczma Borowa [Growth and morphological features of common oak (Quercus robur L.) in the comparative experiment in the Karczma Borowa Forest District]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.2 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.11
APA (2019). Wzrost oraz cechy morfologiczne dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w doświadczeniu porównawczym w Nadleśnictwie Karczma Borowa [Growth and morphological features of common oak (Quercus robur L.) in the comparative experiment in the Karczma Borowa Forest District]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.11
ISO 690 KOCIUBIńSKI, Dariusz, et al. Wzrost oraz cechy morfologiczne dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w doświadczeniu porównawczym w Nadleśnictwie Karczma Borowa [Growth and morphological features of common oak (Quercus robur L.) in the comparative experiment in the Karczma Borowa Forest District]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.11
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue2/abstract-11.html