Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (2) 2019 strony:

Artur Chrzanowski1, Zbigniew Filipek2

1 Katedra Entomologii Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Wydział Ochrony Lasu, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

Wstępne wyniki badań nad czynnikami redukującymi szkodniki pierwotne sosny w okresie zimowym

słowa kluczowe: Panolis flammea, Hyloicus pinastri, Bupalus piniaria, Acantholyda posticalis i Diprion sp., śmiertelność, zimowanie, foliofagi, sosna
streszczenie:

Celem badań było określenie śmiertelności stadiów zimujących Panolis flammea, Hyloicus pinastri, Bupalus piniaria, Acantholyda posticalis i Diprion sp.

Doświadczenia przeprowadzono od grudnia 2017 r. do lutego 2018 roku, na terenie Puszczy Noteckiej w drzewostanach sosnowych.

Stwierdzono, że za redukcję stadiów zimujących foliofagów sosny odpowiadały przede wszystkim gryzonie. Larwy sprężykowatych (Elateridae) przyczyniły się do zmniejszenia o 9% liczebności populacji doświadczalnej, natomiast dzik (Sus scrofa) zniszczył 7% owadów. Wykazano, że najwięcej zostało zredukowanych poczwarek strzygoni choinówki i larw osnui gwiaździstej.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/10_2_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.10

For citation:

MLA Chrzanowski, Artur, and Zbigniew Filipek. "Wstępne wyniki badań nad czynnikami redukującymi szkodniki pierwotne sosny w okresie zimowym [Preliminary results of studies on factors reducing populations of primary pests of pine in the winter season]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.2 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.10
APA (2019). Wstępne wyniki badań nad czynnikami redukującymi szkodniki pierwotne sosny w okresie zimowym [Preliminary results of studies on factors reducing populations of primary pests of pine in the winter season]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.10
ISO 690 CHRZANOWSKI, Artur, FILIPEK, Zbigniew. Wstępne wyniki badań nad czynnikami redukującymi szkodniki pierwotne sosny w okresie zimowym [Preliminary results of studies on factors reducing populations of primary pests of pine in the winter season]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.10
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue2/abstract-10.html