Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (1) 2019 strony: 59–69

Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński, Paweł Zioło, Damian Mordas

Katedra Techniki Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kształtowanie się wybranych cech biometrycznych drzew przy szlakach zrywkowych

słowa kluczowe: szlak zrywkowy, pierśnica, wysokość, długość korony
streszczenie:

Wstęp. Wycięcie szlaku zrywkowego skutkuje zwiększonym dopływem światła słonecznego do koron drzew rosnących na jego granicy, co może wpływać na kształtowanie się cech biometrycznych tych drzew. Celem pracy była ocena wpływu szlaków zrywkowych na pierśnice, wysokości oraz wysokości osadzenia i długości koron drzew w ich sąsiedztwie.

Metody badań. Pomiarami objęto drzewa rosnące na granicy szlaków, w odległości ok. 3 m od nich oraz w połowie odległości między dwoma sąsiednimi szlakami. Badania przeprowadzono 15 lat po wycięciu szlaków w 47. letnim drzewostanie sosnowym. Szlaki w momencie ich wycięcia miały szerokości 2,5 m (zrywka całych strzał ciągnikiem rolniczym) i 3,5 m (zrywka drewna stosowego forwarderem). W każdym wariancie szerokości pomiary wykonano przy pięciu szlakach zrywkowych.

Wyniki. W większości przypadków drzewa rosnące na granicy szlaków były grubsze, miały niżej osadzone, dłuższe korony w stosunku do drzew rosnących głębiej w drzewostanie. Różnice były statystycznie istotne. W przypadku pierśnic w wariancie z szerszymi szlakami także drzewa w odległości około 3 m od szlaku były istotnie grubsze od drzew ze środka drzewostanu. Różnice między wysokościami drzew były minimalne, statystycznie nieistotne.

Konkluzje. Badania wykazały wpływ szlaków na pierśnice, wysokości osadzenia i długości koron drzew granicznych. Stwierdzony wpływ szerszych szlaków na pierśnice drzew w odległości około 3 m od szlaku i brak tego efektu w przypadku węższych szlaków, pozwala domniemywać istnienia wpływu szerokości szlaku na odległość, na jaką sięga jego oddziaływanie.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_1_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.7

For citation:

MLA Stempski, Włodzimierz, et al. "Kształtowanie się wybranych cech biometrycznych drzew przy szlakach zrywkowych [Selected biometrical traits of trees at strip roads]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.1 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.7
APA (2019). Kształtowanie się wybranych cech biometrycznych drzew przy szlakach zrywkowych [Selected biometrical traits of trees at strip roads]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.7
ISO 690 STEMPSKI, Włodzimierz, et al. Kształtowanie się wybranych cech biometrycznych drzew przy szlakach zrywkowych [Selected biometrical traits of trees at strip roads]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.7
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue1/abstract-7.html