Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (1) 2019 strony: 13-21

Krzysztof Jabłoński, Włodzimierz Stempski, Damian Mordas, Paweł Zioło

Katedra Techniki Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

OPTYMALIZACJA POŁOŻENIA TYMCZASOWYCH SKŁADNIC DREWNA NA OGRANICZONYM OBSZARZE LEŚNYM

słowa kluczowe: transport drewna, analiza skupień, składnice drewna
streszczenie:

Wstęp. Praca prezentuje model optymalizacji liczby i położenia przejściowych składnic drewna na niewielkim obszarze leśnym obejmującym 3 leśnictwa na terenie Nadleśnictwa Oborniki.

Metody. Optymalizacji dokonano poprzez analizę położenia drzewostanów, w których zaplanowano pozyskanie surowca drzewnego, wariantowy wybór liczby składnic, ustalenie ich położenia na podstawie współrzędnych geograficznych ciążących ku nim drzewostanom, ważone miąższością drewna przewidywanego do pozyskania w poszczególnych drzewostanach. Kryterium optymalizacji była minimalizacja pracy transportowej podwozu drewna z drzewostanów do składnic dla całego analizowanego obiektu. Analizę tę przeprowadzono przy pomocy algorytmów Analiza skupień pakietu Statistica.

Wyniki. W toku obliczeń przeprowadzonych dla 5 wariantów, najkorzystniejszy okazał się taki, w którym zlokalizowano 6 składnic drewna. Średnia praca transportowa konieczna do podwozu drewna z drzewostanów do składnic wynosiła 3063 m3 na  średnią odległość 0,83 km.

Podsumowanie. Zaprezentowany model optymalizacji liczby i położenia składnic drewna umożliwił zrealizowanie celu pracy i okazał się przydatny do racjonalizacji prac transportowych na terenie leśnym.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_1_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.2

For citation:

MLA Jabłoński, Krzysztof, et al. "OPTYMALIZACJA POŁOŻENIA TYMCZASOWYCH SKŁADNIC DREWNA NA OGRANICZONYM OBSZARZE LEŚNYM [OPTIMIZATION OF TEMPORARY WOOD LANDINGS ON A LIMITED FOREST AREA]." Acta Sci.Pol. Silv. 18.1 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.2
APA (2019). OPTYMALIZACJA POŁOŻENIA TYMCZASOWYCH SKŁADNIC DREWNA NA OGRANICZONYM OBSZARZE LEŚNYM [OPTIMIZATION OF TEMPORARY WOOD LANDINGS ON A LIMITED FOREST AREA]. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.2
ISO 690 JABłOńSKI, Krzysztof, et al. OPTYMALIZACJA POŁOŻENIA TYMCZASOWYCH SKŁADNIC DREWNA NA OGRANICZONYM OBSZARZE LEŚNYM [OPTIMIZATION OF TEMPORARY WOOD LANDINGS ON A LIMITED FOREST AREA]. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.2
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue1/abstract-2.html