Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 18 (1) 2019 strony: 5-11

Karolina Prange1, Konrad Kamiński2, Maciej Hałuszczak2, Łukasz Rymszewicz2, Piotr Łakomy2

1Łopuchówko Forest District Łopuchówko
2
Department of Forest Pathology, Poznań University of Life Sciences, Poland

PODATNOŚĆ LARIX DECIDUA MILL. W STOSUNKU DO HETEROBASIDION SPP. NA PODSTAWIE DOŚWIADCZENIA INFEKCYJNEGO

słowa kluczowe: Heterobasidion annosum, Larix decidua, podatność, infekcja
streszczenie:

Celem pracy było określenie podatności sadzonek Larix decidua w stosunku do grzybów rodzaju Heterobasidion na podstawie doświadczenia infekcyjnego.

W doświadczeniu wykorzystano dwuletnie sadzonki modrzewia, pochodzące ze szkółki leśnej. Sadzonki inokulowano grzybnią pięciu izolatów każdego z gatunków Heterobasidion: H. annosum, H. parviporum oraz H. abietinum, wprowadzając patogeny w postaci drewna zasiedlonego przez grzybnię, w wywiercony w strzałce otwór. Kontrolę stanowiły sadzonki z wprowadzonymi w ranę sterylnymi fragmentami drewna. Podstawą określania podatności była długość nekrozy pojawiająca się w strzałkach drzew, w górę i dół od miejsca inokulacji będącej efektem rozwijającej się w drewnie grzybni patogenów.

Długość nekrozy powodowana przez grzyby rodzaju Heterobasidion różniła się w zależności od gatunku patogenu. Najdłuższą nekrozę stwierdzono w strzałach inokulowanych przez H. annosum (5,23 mm). Grzybnia H. parviporum i H. abietinum rozprzestrzeniła się w strzałkach na podobną odległość, mianowicie 3,47 mm i 3,5 mm, i była krótsza o około 33% od nekrozy spowodowanej przez H. annosum. W kontroli nekroza wokół rany osiągnęła odległość 1,23 mm. Stwierdzono także zróżnicowanie podatności modrzewi na rozwój grzybni poszczególnych izolatów gatunków Heterobasidion. W obrębie każdego gatunku występowały izolaty zarówno o małej, jak i dużej agresywności wobec modrzewi, aczkolwiek najwięcej izolatów o dużej agresywności stwierdzono w obrębie H. annosum. Konkludując, można stwierdzić, że modrzew europejski może być potencjalnym gospodarzem wszystkich europejskich gatunków grzybów rodzaju Heterobasidion.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_1_2019.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.1

For citation:

MLA Prange, Karolina, et al. "SUSCEPTIBILITY OF LARIX DECIDUA MILL. TO HETEROBASIDION SPP. IN AN INFECTION EXPERIMENT." Acta Sci.Pol. Silv. 18.1 (2019): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.1
APA (2019). SUSCEPTIBILITY OF LARIX DECIDUA MILL. TO HETEROBASIDION SPP. IN AN INFECTION EXPERIMENT. Acta Sci.Pol. Silv. 18 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.1
ISO 690 PRANGE, Karolina, et al. SUSCEPTIBILITY OF LARIX DECIDUA MILL. TO HETEROBASIDION SPP. IN AN INFECTION EXPERIMENT. Acta Sci.Pol. Silv., 2019, 18.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.1
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue1/abstract-1.html