Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (4) 2018 strony: 361–362

Tomasz Jankowski, Andrzej Mazur

ZMIANY KLIMATYCZNE A CHRZĄSZCZE SAPROKSYLICZNE

słowa kluczowe:
streszczenie:

Recenzja książki: 

Autor: Frank Köhler
Tytuł: Die klimabedingte Veränderung der Totholzkäferfauna (Coleoptera) des nördlichen Rheinlandes.
Analysen zur Gesamtfauna und am Beispiel von Wiederholungsuntersuchungen in ausgewählten Naturwaldzellen

Wydawca: Wald und Holz NRW, Münster
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 198
Liczba rycin: 54
Liczba tabel: 61
Liczba załączników: 3
ISBN 978-942797-04-7
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/9_4_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.34

For citation:

MLA Jankowski, Tomasz, and Andrzej Mazur. "ZMIANY KLIMATYCZNE A CHRZĄSZCZE SAPROKSYLICZNE []." Acta Sci.Pol. Silv. 17.4 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.34
APA Jankowski T., Mazur A. (2018). ZMIANY KLIMATYCZNE A CHRZĄSZCZE SAPROKSYLICZNE []. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.34
ISO 690 JANKOWSKI, Tomasz, MAZUR, Andrzej. ZMIANY KLIMATYCZNE A CHRZĄSZCZE SAPROKSYLICZNE []. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.34
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue4/abstract-9.html