Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (4) 2018 strony: 307–315

Robert Kamieniarz, Henryk Mąka, Maria Mąka

REHABILITACJA PTAKÓW DRAPIEŻNYCH I SÓW W STACJI BADAWCZEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO W CZEMPINIU

słowa kluczowe: ptaki szponiaste, leczenie zwierząt, ośrodek rehabilitacji, Polski Związek Łowiecki
streszczenie:
Działalność ośrodka rehabilitacji ptaków drapieżnych i sów w Czempiniu przeanalizowano na podstawie danych z lat 1982–2002 i 2004–2015.W tym okresie leczono tam 349 ptaków, najczęściej spośród gatunków zwiększających liczebność w Polsce na przełomie XX i XXI wieku (myszołów zwyczajny, jastrząb, pustułka i bielik), które przywożono z różnych, często odległych regionów kraju. Ptaki trafiały do Czempinia zwykle
w konsekwencji urazów spowodowanych kolizjami z obiektami stojącymi i pojazdami (50%) bądź jako niesamodzielne pisklęta (31%), których zabieranie z natury nie zawsze było uzasadnione. Rzadziej przywożono ptaki po zatruciach (11%) lub nielegalnie przetrzymywane przez ludzi (8%). Największe szanse na powrót do natury miały ptaki młode, a także ptaki po zwichnięciach lub z niewielkimi ranami, które były uwalniane
po kilku lub kilkunastu tygodniach. Zdecydowanie dłużej trwała rehabilitacja ptaków z uszkodzonym upierzeniem, gdyż całkowita wymiana piór odbywa się raz do roku. Większość leczonych ptaków wypuszczono na wolność (58%). Kolejną grupę ocalono, ale wymagały dożywotniego przetrzymywania w niewoli (29%).
Część z nich odchowywała młode w wolierach, wspierając w ten sposób programy reintrodukcji zagrożonych gatunków. Skuteczność pomocy dzikim zwierzętom w Polsce mogłaby wzrosnąć w przypadku zwiększenia liczby ośrodków rehabilitacji i grona weterynarzy specjalizujących się w ich leczeniu, a także poprzez poprawę edukacji przyrodniczej społeczeństwa.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_4_2018.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.28

For citation:

MLA Kamieniarz, Robert, et al. "REHABILITATION OF BIRDS OF PREY AND OWLS AT THE RESEARCH STATION OF THE POLISH HUNTING ASSOCIATION IN CZEMPIŃ." Acta Sci.Pol. Silv. 17.4 (2018): 307–315. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.28
APA (2018). REHABILITATION OF BIRDS OF PREY AND OWLS AT THE RESEARCH STATION OF THE POLISH HUNTING ASSOCIATION IN CZEMPIŃ. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (4), 307–315 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.28
ISO 690 KAMIENIARZ, Robert, MąKA, Henryk, MąKA, Maria. REHABILITATION OF BIRDS OF PREY AND OWLS AT THE RESEARCH STATION OF THE POLISH HUNTING ASSOCIATION IN CZEMPIŃ. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.4: 307–315. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.28
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume17/issue4/abstract-3.html