Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (4) 2018 strony: 291–297

Marcin Jakubowski, Arkadiusz Tomczak, Tomasz Jelonek, Witold Grzywiński

Wykorzystanie drewna i możliwości uprawy drzew z rodzaju Paulownia

słowa kluczowe: plantacje drzew szybkorosnących, drewno paulowni, biomasa, odmiany paulowni
streszczenie:

W pracy przedstawiono przegląd literatury dotyczącej przemysłowego wykorzystania rodzaju paulownia. Celem pracy było zweryfikowanie aktualnego stanu wiedzy na temat wykorzystania drewna paulownii oraz potencjalnych możliwości uprawy przemysłowych odmian paulowni. W praca opisano botaniczną przynależność, krótki rys historyczny, wymagania klimatyczne i doświadczenia związane z uprawą hybryd paulowni. Na podstawie literatury można stwierdzić, że głównym celem upraw w krótkich cyklach, jest produkcja drewna na potrzeby przemysłu celulozowego i cele energetyczne, a w mniejszym stopniu na inne potrzeby. Warto zauważyć, że podawane parametry techniczne, skład chemiczny, wymagane warunki wzrostu i produkcja biomasy są różne zarówno dla gatunków paulowni jak i hybryd. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że paulownia jest gatunkiem uniwersalnym dającym te same efekty w różnych warunkach, ale należy podjąć próbę zbadania użyteczności wyselekcjonowanych gatunków czy odmian dla specyficznych celów.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_4_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.26

For citation:

MLA Jakubowski, Marcin, et al. "Wykorzystanie drewna i możliwości uprawy drzew z rodzaju Paulownia [The use of wood and the possibility of planting trees of the Paulownia genus]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.4 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.26
APA Jakubowski M., Tomczak A., Jelonek T., Grzywiński W. (2018). Wykorzystanie drewna i możliwości uprawy drzew z rodzaju Paulownia [The use of wood and the possibility of planting trees of the Paulownia genus]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.26
ISO 690 JAKUBOWSKI, Marcin, et al. Wykorzystanie drewna i możliwości uprawy drzew z rodzaju Paulownia [The use of wood and the possibility of planting trees of the Paulownia genus]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.26
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue4/abstract-1.html