Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (4) 2018 strony: 291–297

Marcin Jakubowski, Arkadiusz Tomczak, Tomasz Jelonek, Witold Grzywiński

Wykorzystanie drewna i możliwości uprawy drzew z rodzaju Paulownia

słowa kluczowe: plantacje drzew szybkorosnących, drewno paulowni, biomasa, odmiany paulowni
streszczenie:

W pracy przedstawiono przegląd literatury dotyczącej przemysłowego wykorzystania rodzaju paulownia. Celem pracy było zweryfikowanie aktualnego stanu wiedzy na temat wykorzystania drewna paulownii oraz potencjalnych możliwości uprawy przemysłowych odmian paulowni. W praca opisano botaniczną przynależność, krótki rys historyczny, wymagania klimatyczne i doświadczenia związane z uprawą hybryd paulowni. Na podstawie literatury można stwierdzić, że głównym celem upraw w krótkich cyklach, jest produkcja drewna na potrzeby przemysłu celulozowego i cele energetyczne, a w mniejszym stopniu na inne potrzeby. Warto zauważyć, że podawane parametry techniczne, skład chemiczny, wymagane warunki wzrostu i produkcja biomasy są różne zarówno dla gatunków paulowni jak i hybryd. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że paulownia jest gatunkiem uniwersalnym dającym te same efekty w różnych warunkach, ale należy podjąć próbę zbadania użyteczności wyselekcjonowanych gatunków czy odmian dla specyficznych celów.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_4_2018.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.26

For citation:

MLA Jakubowski, Marcin, et al. "The use of wood and the possibility of planting trees of the Paulownia genus." Acta Sci.Pol. Silv. 17.4 (2018): 291–297. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.26
APA (2018). The use of wood and the possibility of planting trees of the Paulownia genus. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (4), 291–297 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.26
ISO 690 JAKUBOWSKI, Marcin, et al. The use of wood and the possibility of planting trees of the Paulownia genus. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.4: 291–297. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.26
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume17/issue4/abstract-1.html