Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (3) 2018 strony: 241-250

Leszek Bujoczek, Aleksandra Szewczyk, Robert Zygmunt, Anna Kożuch, Małgorzata Bujoczek, Jan Banaś, Stanisław Zięba

Ocena rodzajów uszkodzeń drzewostanów przez porywisty wiatr w Nadleśnictwie Krasnystaw w oparciu o sieć powierzchni próbnych

słowa kluczowe: uszkodzenia od wiatru, złomy, wykroty, użytkowanie poklęskowe, czynniki abiotyczne
streszczenie:

W drzewostanach uszkodzonych przez porywisty wiatr założono siatkę powierzchni próbnych w celu charakterystyki stopnia uszkodzenia drzew. Prędkości wiatru określono w skali Fujity na F1 (117-180 km/h). Uszkodzenia klasyfikowano do dziewięciu grup. Określano gatunek i pierśnicę drzewa. Wichura uszkodziła około połowy drzew. Co piąte drzewo miało uszkodzoną koronę, od połamanych pojedynczych gałęzi do uszkodzeń przekraczających 3/4 jej objętości. Około co dziesiąte drzewo zostało złamane poniżej korony, podobna liczba drzew wywróciła się wraz z korzeniami. Uszkodzeniom uległy drzewa z pełnego zakresu pierśnic, udział uszkodzonych drzew wzrastał wraz z pierśnicą. W najcieńszym stopniu grubości tj. do 10 cm pierśnicy uszkodzonych było nieco ponad 1/3 drzew. Z kolei wśród drzew o pierśnicy powyżej 63 cm, udział ten wynosił 85%. Ze względu na dość dużą niejednolitość obszaru po przejściu wichury trudno przyjąć schematyczne postępowanie gospodarcze. Na większości powierzchni obok drzew uszkodzonych rosły drzewa, które nie wykazywały zewnętrznych uszkodzeń. Postępowanie gospodarcze wymaga więc 
indywidualnego podejścia do każdego drzewostanu.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_3_2018.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.21

For citation:

MLA Bujoczek, Leszek, et al. "Evaluation and classification of stand damage caused by severe wind in the Krasnystaw Forest District based on a network of sample plots." Acta Sci.Pol. Silv. 17.3 (2018): 241-250. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.21
APA (2018). Evaluation and classification of stand damage caused by severe wind in the Krasnystaw Forest District based on a network of sample plots. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (3), 241-250 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.21
ISO 690 BUJOCZEK, Leszek, et al. Evaluation and classification of stand damage caused by severe wind in the Krasnystaw Forest District based on a network of sample plots. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.3: 241-250. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.21
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume17/issue3/abstract-5.html