Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (3) 2018 strony: 229-240

Małgorzata Krokowska-Paluszak, Justyna Jamińska, Artur Borkowski, Jacek Sagan, Maciej Skorupski

Interakcje mieszkańców dużych miast i dzikich zwierząt żyjących w przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania

słowa kluczowe: zwierzęta w mieście, synurbizacja, zagrożenia odzwierzęce, miejska populacja zwierząt
streszczenie:

Postępujące procesy urbanizacji i synurbizacji sprzyjają tworzeniu ekosystemów stymulujących przyrost populacji zwierzyny. Ten wpływa na sposób postrzegania zwierząt i ich zachowań. Badanie sondażowe przeprowadzono na grupie 424 respondentów, sprawdzając opinię poznaniaków na temat wpływu na ich życie zwierząt zamieszkujących ich sąsiedztwo. Spytano o częstość spędzania wolnego czasu w lesie, w pobliżu miejsca zamieszkania. Prawie połowa ankietowanych (49,06%) okazała się stałymi bywalcami lasu, będąc tam przynajmniej raz w tygodniu lub częściej. Najczęściej obserwowanymi zwierzętami były: ptaki (89%), sarny (47%), jeże (35%) i dziki (33%). Niemal jedna czwarta (23%) ankietowanych wykazywała strach przed dzikimi zwierzętami zamieszkującymi miasto, a najchętniej akceptowanym społecznie działaniem okazało się właściwe zabezpieczanie potencjalnych źródeł pożywienia (87,4%). Badania przeprowadzono w 2017 roku z użyciem ankiety diagnostycznej i wykorzystaniem narzędzia elektronicznego.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_3_2018.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.20

For citation:

MLA Krokowska-Paluszak, Małgorzata, et al. "The ratio of inhabitants of large cities to animals living in urban space on the example of Poznan." Acta Sci.Pol. Silv. 17.3 (2018): 229-240. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.20
APA (2018). The ratio of inhabitants of large cities to animals living in urban space on the example of Poznan. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (3), 229-240 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.20
ISO 690 KROKOWSKA-PALUSZAK, Małgorzata, et al. The ratio of inhabitants of large cities to animals living in urban space on the example of Poznan. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.3: 229-240. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.20
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume17/issue3/abstract-4.html