Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (2) 2018 strony:

Marek Wieruszewski, Zbigniew Malinowski

ZMIANY W NORMALIZACJI WAD DREWNA OKRĄGŁEGO W DZIAŁALNOŚCI LASÓW PAŃSTWOWYCH

słowa kluczowe: drewno okrągłe, jakość surowca, wady drewna
streszczenie:

Dostosowanie jakościowe surowca do potrzeb przerobów drzewnych odgrywa kluczową rolę w racjonalnym procesie wykorzystania drewna. Wielokierunkowość zastosowania oraz różnorodność cech gatunkowych przekłada się na konieczność stosowania sortowania zarówno jakościowego jak i wymiarowego drewna okrągłego. Wymagania stawiane surowcowi drzewnemu w przypadku zastosowań konstrukcyjnych, zarówno w budownictwie jak i w produkcji mebli, przełożyły się na opracowanie sprecyzowanych grup wad determinujących przydatność użytkową drewna. Przy zwiększającym się udziale pozyskania drewna okrągłego znacznie dokładności klasyfikacji jakościowej i jej doprecyzowanie odgrywa kluczową role w obrocie zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. W Polsce decydujący udział w dostawach drewna dla odbiorców przemysłowych jak i indywidualnych odgrywają Lasy Państwowe. W obrocie krajowym za obowiązujące w zakresie klasyfikacji jakościowej i wymiarowej drewna okrągłego przyjmuje się Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Dokumenty te spełniające funkcję nadrzędną w procedurze sprzedaży surowca odnoszą się do aktów normatywnych stosowanych przed wejściem do Unii Europejskiej, a dostosowanych do parametrów jakościowych krajowej bazy surowcowej. Na szczególną uwagę zasługuje proces formowania wymagań dotyczących zarówno podziału wad jak i określenia metod ich pomiaru. W okresie powojennej Polski proces ten można zaobserwować na przykładzie norm przedmiotowych „Wady drewna”.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_2_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.

For citation:

MLA Wieruszewski, Marek, and Zbigniew Malinowski. "ZMIANY W NORMALIZACJI WAD DREWNA OKRĄGŁEGO W DZIAŁALNOŚCI LASÓW PAŃSTWOWYCH [Changes in the normalization of roundwood defects in the State Forests]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.2 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
APA (2018). ZMIANY W NORMALIZACJI WAD DREWNA OKRĄGŁEGO W DZIAŁALNOŚCI LASÓW PAŃSTWOWYCH [Changes in the normalization of roundwood defects in the State Forests]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
ISO 690 WIERUSZEWSKI, Marek, MALINOWSKI, Zbigniew. ZMIANY W NORMALIZACJI WAD DREWNA OKRĄGŁEGO W DZIAŁALNOŚCI LASÓW PAŃSTWOWYCH [Changes in the normalization of roundwood defects in the State Forests]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue2/abstract-6.html