Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (2) 2018 strony:

Marek Wieruszewski, Zbigniew Malinowski

ZMIANY W NORMALIZACJI WAD DREWNA OKRĄGŁEGO W DZIAŁALNOŚCI LASÓW PAŃSTWOWYCH

słowa kluczowe: drewno okrągłe, jakość surowca, wady drewna
streszczenie:

Dostosowanie jakościowe surowca do potrzeb przerobów drzewnych odgrywa kluczową rolę w racjonalnym procesie wykorzystania drewna. Wielokierunkowość zastosowania oraz różnorodność cech gatunkowych przekłada się na konieczność stosowania sortowania zarówno jakościowego jak i wymiarowego drewna okrągłego. Wymagania stawiane surowcowi drzewnemu w przypadku zastosowań konstrukcyjnych, zarówno w budownictwie jak i w produkcji mebli, przełożyły się na opracowanie sprecyzowanych grup wad determinujących przydatność użytkową drewna. Przy zwiększającym się udziale pozyskania drewna okrągłego znacznie dokładności klasyfikacji jakościowej i jej doprecyzowanie odgrywa kluczową role w obrocie zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. W Polsce decydujący udział w dostawach drewna dla odbiorców przemysłowych jak i indywidualnych odgrywają Lasy Państwowe. W obrocie krajowym za obowiązujące w zakresie klasyfikacji jakościowej i wymiarowej drewna okrągłego przyjmuje się Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Dokumenty te spełniające funkcję nadrzędną w procedurze sprzedaży surowca odnoszą się do aktów normatywnych stosowanych przed wejściem do Unii Europejskiej, a dostosowanych do parametrów jakościowych krajowej bazy surowcowej. Na szczególną uwagę zasługuje proces formowania wymagań dotyczących zarówno podziału wad jak i określenia metod ich pomiaru. W okresie powojennej Polski proces ten można zaobserwować na przykładzie norm przedmiotowych „Wady drewna”.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_2_2018.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.

For citation:

MLA Wieruszewski, Marek, and Zbigniew Malinowski. "Changes in the normalization of roundwood defects in the State Forests." Acta Sci.Pol. Silv. 17.2 (2018): . http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.
APA (2018). Changes in the normalization of roundwood defects in the State Forests. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (2), http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.
ISO 690 WIERUSZEWSKI, Marek, MALINOWSKI, Zbigniew. Changes in the normalization of roundwood defects in the State Forests. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.2: . http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume17/issue2/abstract-6.html