Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (2) 2018 strony:

Piotr Komorowski, Piotr Juszczyk

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ANALIZY RECENCY-FREQUENCY- MONETARY DO IDENTYFIKACJI, SEGMENTACJI I OCENY KLUCZOWYCH KLIENTÓW NADLEŚNICTWA

słowa kluczowe: analiza RFM, segmentacja kluczowych klientów, Nadleśnictwo Olsztynek
streszczenie:

Odpowiednie relacje z klientami są ważnym elementem działalności nadleśnictw, wpływającym na uzyskiwane wyniki finansowe i możliwości realizacji celów ustawowych.
Celem badań było sprawdzenie możliwości zastosowania analizy RFM do identyfikacji, segmentacji i oceny kluczowych klientów nadleśnictwa. Do analizy wykorzystano dane z lat 2013-2017 zgromadzone w bazie SILP Nadleśnictwa Olsztynek. Zastosowana modyfikacja analizy RFM pozwoliła na wytypowanie i pogrupowanie 15 kluczowych klientów oraz nadanie im trójpunktowej oceny RFM. Przeprowadzone badania wskazują na możliwość dostosowania i stosowania analizy RFM do potrzeb identyfikacji, segmentacji i oceny klientów nadleśnictwa. Przedstawiona analiza RFM pozwala na dokonanie oceny klientów w oparciu o ich dotychczasowe relacje z nadleśnictwem.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_2_2018.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.

For citation:

MLA Komorowski, Piotr, and Piotr Juszczyk. "POSSIBILITIES OF USING RFM ANALYSIS TO IDENTIFY, SEGMENTATION AND EVALUATE KEY CLIENTS ON THE EXAMPLE OF THE OLSZTYNEK FOREST DISTRICT." Acta Sci.Pol. Silv. 17.2 (2018): . http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.
APA (2018). POSSIBILITIES OF USING RFM ANALYSIS TO IDENTIFY, SEGMENTATION AND EVALUATE KEY CLIENTS ON THE EXAMPLE OF THE OLSZTYNEK FOREST DISTRICT. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (2), http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.
ISO 690 KOMOROWSKI, Piotr, JUSZCZYK, Piotr. POSSIBILITIES OF USING RFM ANALYSIS TO IDENTIFY, SEGMENTATION AND EVALUATE KEY CLIENTS ON THE EXAMPLE OF THE OLSZTYNEK FOREST DISTRICT. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.2: . http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume17/issue2/abstract-1.html