Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (2) 2018 strony:

Piotr Komorowski, Piotr Juszczyk

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ANALIZY RECENCY-FREQUENCY- MONETARY DO IDENTYFIKACJI, SEGMENTACJI I OCENY KLUCZOWYCH KLIENTÓW NADLEŚNICTWA

słowa kluczowe: analiza RFM, segmentacja kluczowych klientów, Nadleśnictwo Olsztynek
streszczenie:

Odpowiednie relacje z klientami są ważnym elementem działalności nadleśnictw, wpływającym na uzyskiwane wyniki finansowe i możliwości realizacji celów ustawowych.
Celem badań było sprawdzenie możliwości zastosowania analizy RFM do identyfikacji, segmentacji i oceny kluczowych klientów nadleśnictwa. Do analizy wykorzystano dane z lat 2013-2017 zgromadzone w bazie SILP Nadleśnictwa Olsztynek. Zastosowana modyfikacja analizy RFM pozwoliła na wytypowanie i pogrupowanie 15 kluczowych klientów oraz nadanie im trójpunktowej oceny RFM. Przeprowadzone badania wskazują na możliwość dostosowania i stosowania analizy RFM do potrzeb identyfikacji, segmentacji i oceny klientów nadleśnictwa. Przedstawiona analiza RFM pozwala na dokonanie oceny klientów w oparciu o ich dotychczasowe relacje z nadleśnictwem.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_2_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.

For citation:

MLA Komorowski, Piotr, and Piotr Juszczyk. "MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ANALIZY RECENCY-FREQUENCY- MONETARY DO IDENTYFIKACJI, SEGMENTACJI I OCENY KLUCZOWYCH KLIENTÓW NADLEŚNICTWA [POSSIBILITIES OF USING RFM ANALYSIS TO IDENTIFY, SEGMENTATION AND EVALUATE KEY CLIENTS ON THE EXAMPLE OF THE OLSZTYNEK FOREST DISTRICT]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.2 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
APA (2018). MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ANALIZY RECENCY-FREQUENCY- MONETARY DO IDENTYFIKACJI, SEGMENTACJI I OCENY KLUCZOWYCH KLIENTÓW NADLEŚNICTWA [POSSIBILITIES OF USING RFM ANALYSIS TO IDENTIFY, SEGMENTATION AND EVALUATE KEY CLIENTS ON THE EXAMPLE OF THE OLSZTYNEK FOREST DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
ISO 690 KOMOROWSKI, Piotr, JUSZCZYK, Piotr. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ANALIZY RECENCY-FREQUENCY- MONETARY DO IDENTYFIKACJI, SEGMENTACJI I OCENY KLUCZOWYCH KLIENTÓW NADLEŚNICTWA [POSSIBILITIES OF USING RFM ANALYSIS TO IDENTIFY, SEGMENTATION AND EVALUATE KEY CLIENTS ON THE EXAMPLE OF THE OLSZTYNEK FOREST DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue2/abstract-1.html