Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (1) 2018 strony: 55-59

Wojciech Szewczyk

Katedra Fitopatologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ekonomiczne i energetyczne skutki występowania huby sosny w drzewostanach północno-zachodniej Polski

słowa kluczowe: Porodaedalea pini, rozkład drewna, strata finansowa, drewno twardzielowe
streszczenie:

Wstęp. Porodaedalea pini (Brot.) Murrill jest często spotykanym grzybem w drzewostanach sosnowych, gdzie stanowi stałe zagrożenie i powoduje znaczne straty surowca drzewnego.

Cel badań. Celem pracy było ustalenie wielkości strat ekonomicznych w gospodarce leśnej powstałych    na skutek rozwoju P. pini w drzewostanach sosnowych, a także określenie wartości opałowej porażonego drewna.

Metodyka. Badania terenowe przeprowadzono na terenie nadleśnictw: Miastko, Tuczno, Gościno, Durowo i Łopuchówko.

Wyniki. Udział procentowy drewna ze zgnilizną na powierzchniach badawczych kształtował się od 0,31  do 2,16, co przekładało się na stratę finansową na powierzchni zrębowej od 212,35 do 4315,31 zł. Szacuje się, że w 2017 roku straty z powodu występowania huby sosny mogły wynieść 75 mln zł. Nie stwierdzono zmniejszenia wartości opałowej badanego drewna.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_1_2018.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.6

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech. "Economic and energetic effects of occurrence of Porodeadeala pini in north-west Polish forest stands." Acta Sci.Pol. Silv. 17.1 (2018): 55-59. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.6
APA Szewczyk W. (2018). Economic and energetic effects of occurrence of Porodeadeala pini in north-west Polish forest stands. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (1), 55-59 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.6
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech. Economic and energetic effects of occurrence of Porodeadeala pini in north-west Polish forest stands. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.1: 55-59. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.6
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume17/issue1/abstract-6.html