Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (1) 2018 strony: 35-46

Janusz Majecki1, Andrzej Łabędzki2

1Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Uniwersytet Łódzki
2
Katedra Entomologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Chruściki (Trichoptera) Karkonoskiego Parku Narodowego – badania 2014–2015

słowa kluczowe: Trichoptera, Karkonosze, zróżnicowanie gatunkowe, liczebność, rozmieszczenie
streszczenie:

Badania były prowadzone w Karkonoszach, najwyższym paśmie Sudetów. W latach 2014–2015 na 20 sta- nowiskach, zlokalizowanych na ośmiu strumieniach znajdujących się na terenie Karkonoskiego Parku Na- rodowego, złowiono 3590 larw i postaci doskonałych należących do 62 gatunków Trichoptera. Blisko dwa razy więcej gatunków zostało stwierdzonych na podstawie złowionych postaci doskonałych w porównaniu ze zidentyfikowaniem ich z wykorzystaniem form larwalnych. Do gatunków górskich, dotychczas niewyka- zywanych z polskiej części Karkonoszy, można zaliczyć Acrophylax zebreus oraz Pseudopsilopteryx zim- meri. Gatunek Hydropsyche tenuis Navas, 1932 nie był wykazany do tej pory w pracach poświęconych faunie Polski. W zebranym materiale stosunkowo mało liczne są gatunki wymagające wyższych wartości pH w przeciwieństwie do gatunków wykazujących większą tolerancję na zakwaszenie wody. Zwraca uwagę mała liczebność larw zamieszkujących badane potoki.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_1_2018.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.4

For citation:

MLA Majecki, Janusz, and Andrzej Łabędzki. "Caddis flies (Trichoptera) of the Karkonosze National Park in years 2014–2015." Acta Sci.Pol. Silv. 17.1 (2018): 35-46. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.4
APA Majecki J., Łabędzki A (2018). Caddis flies (Trichoptera) of the Karkonosze National Park in years 2014–2015. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (1), 35-46 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.4
ISO 690 MAJECKI, Janusz, ŁABęDZKI, Andrzej. Caddis flies (Trichoptera) of the Karkonosze National Park in years 2014–2015. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.1: 35-46. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.4
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume17/issue1/abstract-4.html