Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (1) 2018 strony: 25-34

Anna Kożuch1, Jan Banaś1, Stanisław Zięba1, Magdalena Ryś1, Karol Zaborski1, Krzysztof Adamowicz2

1Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2
Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zastosowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju do oceny dynamiki zmian zachodzących w lasach w latach 1993–2013

słowa kluczowe: wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, metoda unitaryzacji zerowanej
streszczenie:

Celem opracowania była analiza zmian zachodzących w lasach, zarządzanych przede wszystkim przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) na podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju. Badaniami objęto lata 1993–2013. Do oceny poziomu zrównoważonego zagospodarowania lasów w Polsce wykorzystano metodę bezwzorcową. Zmienne diagnostyczne zostały unormowane za pomocą me- tody unitaryzacji zerowanej, a zastosowanie syntetycznego wskaźnika umożliwiło ocenę zmian zachodzą- cych w czasie za pomocą jednej wartości. W badanym okresie odnotowano korzystne zmiany, odzwierciedla- jące postęp we wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju w leśnictwie.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2018.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.3

For citation:

MLA Kożuch, Anna, et al. "Application of sustainable development indicators to assess the dynamics of changes in forests in the years 1993–2013." Acta Sci.Pol. Silv. 17.1 (2018): 25-34. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.3
APA Kożuch A., Banaś J., Zięba S., Ryś M., Zaborski K., Adamowicz K. (2018). Application of sustainable development indicators to assess the dynamics of changes in forests in the years 1993–2013. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (1), 25-34 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.3
ISO 690 KOŬUCH, Anna, et al. Application of sustainable development indicators to assess the dynamics of changes in forests in the years 1993–2013. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.1: 25-34. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.3
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume17/issue1/abstract-3.html