Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (4) 2017 strony: 275-276

Paweł Rutkowski1, Karolina Samborska1, Tomasz Wajsowicz1, Monika Konatowska1, Anna Budka2, Irmina Maciejewska-Rutkowska3, Katarzyna Wajsowicz4, Aleksandra Rybarczyk1

1Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3
Katedra Botaniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rozmieszczenie korzeni trzech gatunków drzew w glebach Słowińskiego Parku Narodowego

słowa kluczowe: Fagus, Pinus, korzenie, wydmy
streszczenie:

Na 23 powierzchniach badawczych Słowińskiego Parku Narodowego badano rozmieszczenie korzeni trzech gatunków drzew – Fagus sylvatica, Pinus sylvestris i P. ×rhaetica – w glebach wykształconych z piasków wydmowych. Wykazano, że sosna zwyczajna zdecydowanie częściej niż pozostałe gatunki lokuje korzenie w warstwie gleby do głębokości 10 cm. Ma też większy udział korzeni o grubości ponad 4 cm i sięga nimi głębiej. Kosodrzewina wykształca głównie korzenie poniżej 1 cm grubości i korzeni się płytko (do 30 cm). Buk wykorzystuje przestrzeń gleby w sposób najbardziej równomierny wśród badanych gatunków, wykazując mniejszy udział korzeni w warstwach 0–10 cm oraz 11–20 cm, ale przewyższa udziałem procentowym sosnę zwyczajną i kosodrzewinę w warstwach 21–30 cm, 31–40 cm oraz 41–50 cm.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_4_2017.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.28

For citation:

MLA Rutkowski, Paweł, et al. "Root distribution of three tree species in the soils of Słowiński National Park." Acta Sci.Pol. Silv. 16.4 (2017): 275-276. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.28
APA Rutkowski P., Samborska K., Wajsowicz T., Konatowska M., Budka A., Maciejewska-Rutkowska I., Wajsowicz K., Rybarczyk A. (2017). Root distribution of three tree species in the soils of Słowiński National Park. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (4), 275-276 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.28
ISO 690 RUTKOWSKI, Paweł, et al. Root distribution of three tree species in the soils of Słowiński National Park. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.4: 275-276. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.28
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume16/issue4/abstract-6.html