Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (2) 2016 strony: 105-112

Arkadiusz Tomczak1, Marcin Jakubowski1, Tomasz Jelonek1, Radosław Wąsik2, Witold Grzywiński1

1Department of Forest Utilisation, Poznań University of Life Sciences, Poland
2
Department of Forest and Wood Utilisation, University of Agriculture in Krakow, Poland

Masa i gęstość średniowymiarowego surowca sosnowego pozyskanego z wybranych drzewostanów leśnego zakładu doświadczalnego w Murowanej Goślinie

słowa kluczowe: gęstość drewna świeżego, transport drewna, ścięte drzewo
streszczenie:

Celem przeprowadzonej analizy było określenie masy średniowymiarowego surowca sosnowego w stanie świeżym. Badania przeprowadzono na materiale pozyskanym w czterech drzewostanach. Dwa z nich wyro- sły na siedliskowym typie lasu boru mieszanego świeżego (w wieku 45 i 56 lat) i dwa – na lesie mieszanym świeżym (47 i 55 lat). Na każdej powierzchni wyznaczono po 30 drzew modelowych, spośród przeznaczo- nych do wycięcia zgodnie z planowymi zabiegami pielęgnacyjnymi. Przeciętna masa jednego wałka o dłu- gości 2,5 m wahała się od 26,3 do 44,0 kg – średnio 33,9 kg. W sumie pozyskano 21,68 m3 surowca o łącznej masie 21 222,4 kg. W przeliczeniu na 1 m3 masę surowca oceniono na 979 kg. Stosunek gęstości rzeczywistej (979 kg/m3) do tabelarycznej (740 kg/m3) wyniósł 1,3:1. Rzeczywista masa surowca jest więc o około 30% wyższa od masy, którą można wyszacować na podstawie tabelarycznej gęstości drewna opracowanej na po- trzeby transportu drogowego. Na przekroju podłużnym pnia masa surowca maleje, co jest efektem średnicy pnia zmniejszającej się wraz z wysokością, natomiast rośnie gęstość surowca. Prawdopodobnie wzrost gę- stości jest wynikiem zmian w porowatości i wilgotności drewna oraz zmian w masie i właściwościach kory.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_2_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.13

For citation:

MLA Tomczak, Arkadiusz, et al. "Mass and density of pine pulpwood harvested in selected stands from the forest experimental station in Murowana Goślina." Acta Sci.Pol. Silv. 15.2 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.13
APA Tomczak A., Jakubowski M., Jelonek T., Wąsik R., Grzywiński W. (2016). Mass and density of pine pulpwood harvested in selected stands from the forest experimental station in Murowana Goślina. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.13
ISO 690 TOMCZAK, Arkadiusz, et al. Mass and density of pine pulpwood harvested in selected stands from the forest experimental station in Murowana Goślina. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.13
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue2/abstract-7.html