Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (1) 2016 strony: 37-41

Piotr Szczypa

Katedra Rachunkowości i Controllingu, Uniwersytet Szczeciński

Budżetowanie w działalności proekologicznej przedsiębiorstwa

słowa kluczowe: budżetowanie, przedsiębiorstwo, działalność proekologiczna
streszczenie:

Budżetowanie jest jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi rachunkowości zarządczej wspomaga- jącym procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach. Idea zrównoważonego rozwoju wymusiła na kadrze mene- dżerskiej konieczność jednoczesnego uwzględnienia uwarunkowań ekonomicznych, ekologicznych (ochrona środowiska) i społecznych. Dlatego proces budżetowania objął zakresem także proekologiczną działalność przedsiębiorstw. Artykuł prezentuje część wyników badań ankietowych dotyczących zaangażowania rachun- kowości jako źródła informacji o działalności proekologicznej przedsiębiorstw (prezentacja wyników badań dotyczących budżetowania w działalności proekologicznej przedsiębiorstw).

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_1_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.5

For citation:

MLA Szczypa, Piotr. "Budżetowanie w działalności proekologicznej przedsiębiorstwa [Budgeting in corporate environmental activities]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.1 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.5
APA Szczypa P. (2016). Budżetowanie w działalności proekologicznej przedsiębiorstwa [Budgeting in corporate environmental activities]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.5
ISO 690 SZCZYPA, Piotr. Budżetowanie w działalności proekologicznej przedsiębiorstwa [Budgeting in corporate environmental activities]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.5
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue1/abstract-5.html