Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (4) 2012 strony: 45-55

Józef Walczyk, Paweł Tylek

University of Agriculture in Krakow

Postęp techniczny i technologiczny w szkółkarstwie polskim

słowa kluczowe: przygotowanie gleby, siew punktowy, dozownik nawozów, uprawa w korytach, szkółki leśne
streszczenie:

W pracy przedstawiono nowe rozwiązania technologiczne i techniczne dla szkółkarstwa leśnego, które w ostatnim czasie zostały opracowane w Katedrze Mechanizacji Prac Leśnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i wprowadzone do praktyki leśnej. W celu wzbogacenia podłoży w grzyby mikoryzowe oraz polepszenia nawożenia i przedsiewnego przygotowania gleby skonstruowano dozowniki nawozów oraz biopreparatu wyposażone w mechanizm do mieszania, spulchniania i wstępnego zagęszczania gleby. Do siewu punktowego zmodyfikowano sekcje siewnika punktowego firmy Agricola Italiana typ PK do nasion grubych. Mogą więc one wysiewać dwurzędowo zarówno nasiona ciężkie (buk, jodła), jak i lekkie, dzięki czemu siewnik stał się uniwersalny do wysiewu nasion drzew leśnych. Sekcje wysiewające, mocowane do 5 sztuk na ramie, mogą obsiewać punktowo grzędy siewne w warunkach polowych. Do siewu w korytach zmodyfikowano ramę siewnika polowego, aby umożliwić mocowanie sekcji wysiewających bocznie, a ciągnik mógł poruszać się obok koryta. Do siewu punktowego pod osłonami skonstruowano napędzany elektrycznie nośnik narzędzi, do którego może być mocowane urządzenie do przygotowania gleby (siew nawozów, dawkowanie biopreparatu mikoryzowego, spulchnianie i wałowanie podłoża), sekcje siewnika punktowego lub siedzisko do wykonywania plewienia.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_4_2012.pdf

For citation:

MLA Walczyk, Józef, and Paweł Tylek. "Technical and technological progress in Polish forest nurseries." Acta Sci.Pol. Silv. 11.4 (2012): .
APA Walczyk J., Tylek P. (2012). Technical and technological progress in Polish forest nurseries. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (4),
ISO 690 WALCZYK, Józef, TYLEK, Paweł. Technical and technological progress in Polish forest nurseries. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.4: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume11/issue4/abstract-5.html