Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (4) 2012 strony: 37-44

Jarosław Sadowski, Tadeusz Moskalik, Dariusz Zastocki

Warsaw University of Life Sciences &#
8

2
11; SGGW

Podstawowe parametry procesów pozyskiwania drewna w górach bukowych w Nadleśnictwie Komańcza

słowa kluczowe: drzewostan górski, rębnia IVd wydajność, struktura dnia roboczego
streszczenie:

Podstawowym celem pracy było ustalenie struktury dnia roboczego oraz wydajności pracy przy pozyskiwaniu drewna w warunkach górskich. Parametry określono z wykorzystaniem danych zebranych podczas badań terenowych. Strukturę dnia roboczego ustalono na podstawie chronometrażu i obserwacji migawkowych. Powierzchnie objęte pomiarami to drzewostany typowo górskie, w których wykonywano użytkowanie rębne rębnią IVd. Zespoły robocze przeznaczały na operacje technologiczne około 50-70% czasu zmiany roboczej, przy czym najwięcej na okrzesywanie i przerzynkę. Znaczną część dnia zajmowało przygotowanie stanowiska roboczego (ok. 10%) oraz ścinka i obalanie drzew. W głównej mierze wynikało to z konieczności odgarnięcia pokrywy śnieżnej. Wydajność prac technologicznych wynosiła dziennie od 3 do 14 m3 na 1 robotnika. W czasie zrywki uszkadzany był znaczny procent drzew pozostających wzdłuż szlaku zrywkowego. Na podstawie otrzymanych wyników oraz ich analizy podjęto próbę oceny oraz wskazania możliwości wprowadzenia zmian w organizacji pozyskiwania drewna mających na celu zwiększenie efektywności pracy.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_4_2012.pdf

For citation:

MLA Sadowski, Jarosław, et al. "Basic parameters of timber harvesting processes in mountain beech stands in Komańcza Forest Inspectorate." Acta Sci.Pol. Silv. 11.4 (2012): .
APA Sadowski J., Moskalik T., Zastocki D. (2012). Basic parameters of timber harvesting processes in mountain beech stands in Komańcza Forest Inspectorate. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (4),
ISO 690 SADOWSKI, Jarosław, MOSKALIK, Tadeusz, ZASTOCKI, Dariusz. Basic parameters of timber harvesting processes in mountain beech stands in Komańcza Forest Inspectorate. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.4: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume11/issue4/abstract-4.html