Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (3) 2012 strony: 5-15

Urszula Błuszkowska, Tomasz Nurek

Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Badania wpływu sezonowości prac leśnych na zapotrzebowanie na pracowników zakładów usług leśnych (ZUL)

słowa kluczowe: sezonowość prac, pracochłonność w leśnictwie, zakłady usług leśnych, mechanizacja procesów technologicznych w leśnictwie
streszczenie:

 Jedną z cech charakteryzujących prace leśne jest ich sezonowość. Większość prac leśnych to czynności proste, niewymagające szczególnego przygotowania wykonujących je robotników. Obecny stan techniki leśnej pozwala jednak na wykonanie wielu operacji z użyciem maszyn i urządzeń technicznych. W Polsce najczęściej korzysta się z pracy ręcznej. Jest ona jeszcze stosunkowo tania i dostępna. Większość zakładów świadczących usługi na rzecz nadleśnictw korzysta właśnie z tej najprostszej formy wykonania zadań, przy czym do ich realizacji wynajmuje tak zwanych pracowników sezonowych. Dzięki temu rozwiązaniu eliminuje się koszty utrzymywania robotników w czasie sezonowego zmniejszenia na usługi. Głównym celem podjętych badań jest zaproponowanie rozwiązań technologiczno-organizacyjnych zmniejszających wpływ naturalnej sezonowości prac leśnych na poziom i strukturę zatrudnienia w zakładach usług leśnych. Ze wstępnych analiz wynika, że zwiększenie stopnia mechanizacji prac może skutkować zmniejszeniem zapotrzebowania na pracowników realizujących zadania w nadleśnictwie nawet o kilkadziesiąt osób w miesiącu.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_3_2012.pdf

For citation:

MLA Błuszkowska, Urszula, and Tomasz Nurek. "Study of impact of the seasonality of forestry work on the demand for employees of forestry service companies (FSC)." Acta Sci.Pol. Silv. 11.3 (2012): 5-15.
APA Błuszkowska U., Nurek T. (2012). Study of impact of the seasonality of forestry work on the demand for employees of forestry service companies (FSC). Acta Sci.Pol. Silv. 11 (3), 5-15
ISO 690 BłUSZKOWSKA, Urszula, NUREK, Tomasz. Study of impact of the seasonality of forestry work on the demand for employees of forestry service companies (FSC). Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.3: 5-15.
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume11/issue3/abstract-1.html