Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (1) 2017 pp. 29-37

Anna Kożuch1, Dorota Rutana2, Krzysztof Adamowicz3, Izabela Dymitryszyn4

1Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al.
2

9
Listopada
4

6
,
3
1-
4

2

5
Kraków
2
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
3
Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4
Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ALTERNATIVE COSTS OF NATURE CONSERVATION IN THE DUKLA FOREST DISTRICT

Keywords: forestry, lost profits, reduced revenues, forms of nature protection
Abstract:

Forestry participates in the process of non-productive functions of forest, also referred to as positive exter- nalities. The function of conservation reduces the production function, that is why it is important to estimate the loss of profit incurred by farm forestry in this area. The aim of the study was to estimate the opportunity cost in the Dukla Forest District, in connection with the implemented function of nature protection in 2014. The value of lost revenue was set, resulting from the operation of the following forms of nature conservation in the forest area: year-round protection zones around nests of protected birds, nature reserves and natural monuments. The opportunity total annual cost of the conservation was estimated at 161 607.79 PLN. The obtained result corresponds to the value of timber not harvested in the existing nature conservation areas.

pub/.pdf Full text available in english in Adobe Acrobat format:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2017.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.3

For citation:

MLA Kożuch, Anna, et al. "Alternative costs of nature conservation in the Dukla Forest District." Acta Sci.Pol. Silv. 16.1 (2017): 29-37. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.3
APA Kożuch A., Rutana D., Adamowicz K., Dymitryszyn I. (2017). Alternative costs of nature conservation in the Dukla Forest District. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (1), 29-37 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.3
ISO 690 KOżUCH, Anna, et al. Alternative costs of nature conservation in the Dukla Forest District. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.1: 29-37. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.3
Streszczenie w języku polskim:
http://www.forestry.actapol.net/tom16/zeszyt1/streszczenie-3.html