Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Submit manuscript
Journal metrics
Indexed in:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (1) 2017 pp. 29-37

Anna Kożuch1, Dorota Rutana2, Krzysztof Adamowicz3, Izabela Dymitryszyn4

1Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al.
2

9
Listopada
4

6
,
3
1-
4

2

5
Kraków
2
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
3
Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4
Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Alternative costs of nature conservation in the Dukla Forest District

Abstract

Forestry participates in the process of non-productive functions of forest, also referred to as positive exter- nalities. The function of conservation reduces the production function, that is why it is important to estimate the loss of profit incurred by farm forestry in this area. The aim of the study was to estimate the opportunity cost in the Dukla Forest District, in connection with the implemented function of nature protection in 2014. The value of lost revenue was set, resulting from the operation of the following forms of nature conservation in the forest area: year-round protection zones around nests of protected birds, nature reserves and natural monuments. The opportunity total annual cost of the conservation was estimated at 161 607.79 PLN. The obtained result corresponds to the value of timber not harvested in the existing nature conservation areas.

Keywords: forestry, lost profits, reduced revenues, forms of nature protection
pub/.pdf Full text available in english in Adobe Acrobat format:
http://www.forestry.actapol.net/issue1/volume/3_1_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.3

For citation:

MLA Kożuch, Anna, et al. "Koszty alternatywne ochrony przyrody w Nadleśnictwie Dukla [Alternative costs of nature conservation in the Dukla Forest District]." Acta Sci.Pol. Silv. 16.1 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.3
APA Kożuch A., Rutana D., Adamowicz K., Dymitryszyn I. (2017). Koszty alternatywne ochrony przyrody w Nadleśnictwie Dukla [Alternative costs of nature conservation in the Dukla Forest District]. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.3
ISO 690 KOżUCH, Anna, et al. Koszty alternatywne ochrony przyrody w Nadleśnictwie Dukla [Alternative costs of nature conservation in the Dukla Forest District]. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.3
Streszczenie w języku polskim:
http://www.forestry.actapol.net/tom16/zeszyt1/streszczenie-3.html