Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Issue 14 (1) 2015

January - March 2015
Issue (1) 2015 - Cover
Issue (1) 2015 - Contents

Contents:

Issue 14 (1) 2015 pp. 5-13
available in en 
Krzysztof Adamowicz, Roman Jaszczak, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki, Piotr Łakomy, Andrzej Mazur, Monika Starosta-Grala, Hubert Szramka, Mieczysław Turski, Jacek Zientarski
An attempt at valuation of wood from dead trees in Polish forests
 
Issue 14 (1) 2015 pp. 15-30
available in en 
Katarzyna Glazar, Krzysztof Polowy
The organisational and legal forms
 
Issue 14 (1) 2015 pp. 31-38
available in en 
Krzysztof Jabłoński, Włodzimierz Stempski
Demand for forest biomass and possibilities for its harvesting in Poland
 
Issue 14 (1) 2015 pp. 39-46
available in en 
Katarzyna Kaźmierczak, Bogna Zawieja, Tomasz Najgrakowski
Height increments of Scots pine (Pinus sylvestis L.). The effect of weather conditions
 
Issue 14 (1) 2015 pp. 47-56
available in pl 
Elżbieta Pastwik, Maciej Skorupski
Round-leaved sundew Drosera rotundifolia in the Zaleśniak Forest District
 
Issue 14 (1) 2015 pp. 57-67
available in en 
Bartosz Piechowicz, Justyna Gola, Przemysław Grodzicki
Selected insecticides as modifiers of the metabolic rate in Anoplotrupes stercorosus under various thermal conditions: the effect of indoxacarb and beta-cyfluthrine
 
Issue 14 (1) 2015 pp. 69-79
available in en 
Wojciech Szewczyk, Małgorzata Mańka, Robert Kuźmiński
Radial growth of common oak and defoliation of treetops in post-flood areas*
 
Issue 14 (1) 2015 pp. 81-86
available in pl 
Radosław Witkowski, Maria T. Załuska, Lech Buchholz, Andrzej Mazur
New data on the occurrence of Trypodendron leave Eggers, 1939 (Coleoptera: urculionidae, Scolytinae) in Poland
 

8 matches found

Issue metadata in DOAJ xml format

Issue metadata in POL-index xml format

Issue metadata in DOI CrossRef xml format