Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 10 (4) 2011 pp. 39-49

Maciej Skorupski1, Andrzej M. Jagodziński1,2, Izabela Kałucka3, Marek Kasprowicz4, Maria Wojterska4, Tomasz Dobies1, Małgorzata Sławska5, Anna Wierzbicka1, Andrzej Łabędzki1, Joanna Oleszyńska-Niżniowska1, Mirosław Nowiński1, Stanisław Małek6, Piotr Karolewski2, Jacek Oleksyn2, Piotr Banaszczak7

1Poznań University of Life Sciences
2
Institute of Dendrology of Polish Academy of Sciences, Kórnik
3
University of Lodz
4
Adam Mickiewicz University in Poznań
5
Warsaw University of Life Sciences &#
8

2
11; SGGW
6
University of Agriculture in Krakow
7
Rogów Arboretum of Warsaw University of Life Sciences &#
8

2
11; SGGW

PLANTS, FUNGI AND INVERTEBRATES OF GRAND FIR [ABIES GRANDIS (DOUGLAS EX D. DON) LINDL.] EXPERIMENTAL STANDS IN ROGóW ARBORETUM (POLAND)

Keywords: Abies grandis, grand fir, biodiversity, vascular plants, fungi, nematodes, mites, insects
Abstract:

The paper gives a survey of biodiversity of planted grand fir (Abies grandis)standsin Rogów Arboretum on the background of environmental data compared to those of its natural distribution. Some information concerns studies on grand fir plantations
in Europe and their influence on chosen components of the ecosystem. During the study, 63 taxa of vascular plants, mosses and liverworts, 46 taxa of fungi and 110 of invertebrates were found.

 

pub/.pdf Full text available in english in Adobe Acrobat format:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_4_2011.pdf

For citation:

MLA Skorupski, Maciej, et al. "Plants, fungi and invertebrates of grand fir [Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl.] experimental stands in Rogów Arboretum (Poland)." Acta Sci.Pol. Silv. 10.4 (2011): 39-49.
APA Skorupski M., Jagodziński A.M., Kałucka I., Kasprowicz M., Wojterska M., Dobies T., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Oleszyńska-Niżniowska J., Nowiński M., Małek S., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P. (2011). Plants, fungi and invertebrates of grand fir [Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl.] experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Sci.Pol. Silv. 10 (4), 39-49
ISO 690 SKORUPSKI, Maciej, et al. Plants, fungi and invertebrates of grand fir [Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl.] experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Sci.Pol. Silv., 2011, 10.4: 39-49.
Streszczenie w języku polskim:
http://www.forestry.actapol.net/tom10/zeszyt4/streszczenie-4.html