Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 10 (4) 2011 pp. 5-15

Andrzej M. Jagodziński, Maciej Skorupski, Marek Kasprowicz, Maria Wojterska, Tomasz Dobies, Izabela Kałucka, Małgorzata Sławska, Anna Wierzbicka, Andrzej Łabędzki, Joanna Oleszyńska-Niżniowska, Mirosław Nowiński, Stanisław Małek, Piotr Karolewski, Jacek Oleksyn, Piotr Banaszczak

1Poznań University of Life Sciences
2
Instytut of Dendrology of Polish Academy of Sciences, Kórnik
3
Adam Mickiewicz University in Poznań
4
University of Lodz
5
Warsaw University of Life Sciences &#
8

2
11; SGGW
6
University of Agriculture in Krakow
7
Rogów Arboretum of Warsaw University of Life Sciences &#
8

2
11; SGGW

BIODIVERSITY OF GREEK FIR (ABIES CEPHALONICA LOUDON) EXPERIMENTAL STANDS IN ROGóW ARBORETUM (POLAND)

Keywords: Abies cephalonica, Greek fir, biodiversity, vascular plants, macrofungi, nema¬todes, mites, insects
Abstract:

 The paper gives a survey of biodiversity of Greek fir (Abies cephalonica)standsin Rogów Arboretum on the background of environmental data. Greek fir is native to the southern and central Greece to the areas of the Mediterranean-montane climate.
The data concerning differentiation and species composition of natural stands are not complete as well as those on Greek fir plantations in Europe. The study conducted in Rogów Arboretum has shown the presence of 62 taxa of vascular plants and mosses,
58 taxa of macrofungi and 132 of invertebrates.

 

pub/.pdf Full text available in english in Adobe Acrobat format:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_4_2011.pdf

For citation:

MLA Jagodziński, Andrzej M., et al. "Biodiversity of Greek fir (Abies cephalonica Loudon) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland)." Acta Sci.Pol. Silv. 10.4 (2011): 5-15.
APA Jagodziński A.M., Skorupski M., Kasprowicz M., Wojterska M., Dobies T., Kałucka I., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Oleszyńska-Niżniowska J., Nowiński M., Małek S., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P. (2011). Biodiversity of Greek fir (Abies cephalonica Loudon) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Sci.Pol. Silv. 10 (4), 5-15
ISO 690 JAGODZIńSKI, Andrzej M., et al. Biodiversity of Greek fir (Abies cephalonica Loudon) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Sci.Pol. Silv., 2011, 10.4: 5-15.
Streszczenie w języku polskim:
http://www.forestry.actapol.net/tom10/zeszyt4/streszczenie-1.html