Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 9 (3) 2010

Lipiec - Wrzesień 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (3) 2010 str. 5-15
w języku en 
Ewa Błońska
Sezonowa zmienność aktywności enzymatycznej gleb wybranych siedlisk leśnych
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 17-28
w języku en 
Adam Byk, Piotr Semkiw
Preferencje siedliskowe żuka leśnego Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) (Coleoptera: Geotrupidae) w Puszczy Białowieskiej
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 29-36
w języku en 
Wojciech Szewczyk, Marta Molińska-Glura
Rozkład drewna twardzieli dęba przez wybrane gatunki grzybów
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 37-49
w języku en 
Janusz Szmyt
Wzorzec przestrzennego rozmieszczenia drzew różnych klas grubości w gospodarczych drzewostanach sosnowych (Pinus sylvestris L.) w różnym wieku
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 51-69
w języku en 
Dorota Wrońska-Pilarek
Rośliny naczyniowe byłego użytku ekologicznego „Bogdanka” położonego w Poznaniu w dolinie rzeki Bogdanki
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml