Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 9 (2) 2010

Kwiecień - Czerwiec 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (2) 2010 str. 5-8
w języku en 
Katarzyna Glazar, Jan Bocianowski, Roman Wojtkowiak
Analiza frakcyjności zrębków przemysłowych
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 9-24
w języku en 
Andrzej M. Jagodziński, Piotr Banaszczak
Miąższość strzał i nadziemna biomasa zdrewniała drzewostanów jodły szlachetnej (Abies procera Rehder) w Arboretum w Rogowie (Polska)
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 25-30
w języku en 
Henryk Różański, Krzysztof Jabłoński
Energochłonność pozyskiwania zrębków i pakietów z pozostałości zrębowych
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 31-39
w języku en 
Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński, Jarosław Wegner
Zależność między wielkością kąta nachylenia krawędzi tnącej ostrza poziomego piły łańcuchowej a emisją drgań pilarki
 
Zeszyt 9 (2) 2010 str. 41-51
w języku en 
Andrzej Węgiel, Paweł Oleszkiewicz, Dariusz Rutkowski
Wariantowe projektowanie leśnych ścieżek edukacyjnych z wykorzystaniem GIS
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml